Liigu sisule


FUCHS uurib tulevikulahendusi juba täna

Määrdeainete tehnilised ja regulatiivsed nõuded, nagu REACH-määrus, karmistuvad. See toob kaasa kasvava nõudluse kvaliteetsete määrdeainete järele, mis on järjest rohkem kindlale tootele spetsialiseeritud ja individualiseeritud.

Uued hästitoimivad materjalid, nagu plast, kaetud materjalid või titaan- ja alumiiniumisulamid, mida kasutatakse lennundus- ja meditsiinitehnika sektorites, nõuavad uute omadustega innovatiivseid töötlusvedelikke. Autotööstuses asetavad järjest võimsamad mootorid üha suuremat koormust ülekannetele ja esitavad aina suuremaid nõudmisi kasutatavale õlile. Sektori peamised väljakutsed – kergekaalulised konstruktsioonid, kütuse kokkuhoid ja elektrimootorite suurenev osakaal – nõuavad uuenduslikke vedelikke ja määrderasvu.

Ühiskondlikult ja keskkondlikult oluliste teemade, nagu kliimamuutus või ressursside piiratus, edasilükkamatus nõuab lisandväärtuste ahelas uusi lähenemisi. Võtmesõnadeks on CO2-e vähendamine, energiatõhusus, kütusetõhusus, taastuvad ressursid ja taaskasutus. FUCHS seisab nende väljakutsetega kindlalt silmitsi.


Koos arvukate partneritega viib FUCHS läbi laiaulatuslikke uurimisprojekte

Saksamaa Liitvabariigi Majandus- ja Tehnoloogiaministeeriumi projekt „Pegasus“ on 2009. aastal käivitatud koostööprojekt, mille eesmärk on suurendada sõiduautode jõuülekandeseadmete (mootorid, jõuülekanded, laagrid) energiatõhusust. Kümme ettevõtet ja instituuti uurivad materjali- ja määrdelahendusi, mis võivad kaasa aidata kütusetarbimise vähendamisele.

Toornafta on piiratud ressurss. Seetõttu vajatakse asendajaid ka määrdeainetööstuses. Taastuvate toormaterjalide hulgas on taimepõhised õlid, nagu rapsiõli. Taimeõlide tehnilise kasutamisega esile kerkinud diskussioonid „toidukonkurentsi“ teemal on kaasa toonud alternatiivsete toormaterjalide otsimise, mida toiduks või söödaks kasutada ei saa. Seega osaleb FUCHS Saksamaa Liitvabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi (BMBF) interdistsiplinaarses algatuses „Täiustatud biomassi väärtus“. See projekt keskendub kolmanda põlvkonna vetikatel ja pärmil põhineva biomassi muundamise integreeritud taaskasutusahela arendamisele. Projekti eesmärgiks on toota lennunduses kasutatavaid kütuseid, toimivaid määrdeaineid ja uusi ehitusmaterjale. Teatud liiki vetikates leiduvaid lipiide saab kasutada kvaliteetsete määrdeainete koostisosade tootmiseks.

BMBF-i uurimisalgatuses „Nullsüsinikuga jalajälg“ uuritakse võimalusi toimiva biomassi tootmiseks süsinikurikastest jäätmevoogudest. Projekti eesmärk on saada jäätmetest taaskasutatavaid materjale. Võtmesõnaks on siinkohal jäätmest väärtuseks. Tööstusreovees, reoveesetetes ja suitsugaasides sisalduv süsinik muudetakse jäätmeid substraatidena kasutavate mikroorganismide poolt tootmise jaoks väärtuslikeks ehitusplokkideks. FUCHSi jaoks on uurimistööde fookus toimivatel baasõlidel ja lisanditel. Ensümaatilise modifikatsiooni abil saadakse keerukaid molekule, mida saab kasutada baasvedelike või lisanditena.

BMBF-i uurimisliit „Tehnofunktsionaalsed valgud“ uurib toidu ja sööda valmistamiseks kõlbmatute taimsete valkude struktuur-funktsioon suhteid. Projekt on määrdeainete tootmise mõistes pühendatud muundatud valkude kasutamisele lisanditena. Selliseid valke saab põllumajanduse jääkainetest.

Ka elektriline liikuvus nõuab määrdeaineid. Elektrimootorite suurenev kasutus individuaalsete sõiduvahendite juures ja nende arendustöö esitavad määretele uusi nõudmisi. Isegi mingit tavapärast mootoriõli kasutamata vajavad elektrisõidukid, iseäranis kõrge võimsustihedusega sõidukid, endiselt nii määrdeid (rull-laagrite ja ülekannete jaoks) kui jahutust. Seega nõuavad sõidukite elektrilised ajamid uusi lähenemisi, mitte üksnes püüdluses teatud nõuetele vastata, vaid ka kogu süsteemi uute lahendustega täiustamise eesmärgil. Üks viis, kuidas FUCHS nende küsimustega tegeleb, on Euroopa Liidu projekt „Optimeeritud elektriline jõuülekanne integratsiooni läbi ehk ODIN“. Selle projekti koordinaatoriks on Robert BOSCH GmbH ja määrdeainepartneriks on FUCHS.

Jack Smith
Telefon:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Telefon:123456789