Siirry sisältöön


FUCHS tutkii jo huomisen ratkaisuja

Voiteluaineiden tekniset ja sääntelyvaatimukset, kuten REACH-lainsäädäntö, tulevat tiukentumaan. Tämä johtaa sellaisten korkean suorituskyvyn omaavien voiteluaineiden kasvavaan tarpeeseen, jotka ovat yhä enemmän erikoistuneita tarjoten yhä yksilöllisempiä ominaisuuksia.

Uudet korkean suorituskyvyn materiaalit, kuten muovit, päällystetyt materiaalit tai titaani ja alumiiniseokset, joita käytetään ilmailun ja lääketieteen tekniikan aloilla, edellyttävät uusia innovatiivisia ominaisuuksia työtönesteiltä. Autoteollisuudessa yhä voimakkaammat moottorit kuormittavat voimansiirtoa yhä enemmän ja koventavat käytetylle öljylle asetettuja vaatimuksia. Alan keskeiset haasteet - kevyet rakenteet, polttoaineen säästöt ja sähkömoottoreiden lisääntyminen - vaativat innovatiivisia nesteitä ja rasvoja.

Sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökodat, kuten ilmastonmuutos tai resurssien niukkuus vaatii uusia lähestymistapoja lisäarvoketjussa. Avainsanoihin kuuluvat CO2 vähentäminen, energiatehokkuus, polttoainetehokkuus, uusiutuvat raaka-aineet ja kierrätys. FUCHS vastaa näihin haasteisiin.


FUCHS harjoittaa intensiivistä tutkimusta yhdessä lukuisten kumppanien kanssa

"Pegasus" -projekti on vuonna 2009 käynnistetty yhteinen tutkimusprojekti, jolla lisätään henkilöajoneuvojen (moottorin, voimansiirron, laakereiden) energiatehokkuutta. Kymmenen yritystä ja laitosta tutkivat materiaalin ja voiteluaineiden ratkaisuja, jotka edistävät polttoaineen kulutuksen säästöjä.

Raakaöljy on rajallinen resurssi. Tätä taustaa vasten tarvitaan myös voiteluainealalla korvaavia aineita. Uusiutuviin raaka-aineisiin kuuluvat kasviperäiset öljyt, kuten rypsiöljy. Keskustelut "elintarvikekilpailusta" kasviöljyjen teknisen käytön yhteydessä ovat johtaneet sellaisten vaihtoehtoisten raaka-aineiden etsintään, jotka eivät sovellu elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon. FUCHS osallistuu saksalaisen opetus- ja tutkimusministeriön (BMBF) monitieteiseen aloitteeseen "(Advanced Biomass Value)". Tämä hanke keskittyy kolmannen sukupolven levien ja hiivapohjaisen biomassan muuntamiseksi raaka-aineeksi. Tavoitteena on tuottaa ilmailupolttoaineita, toiminnallisia voiteluaineita ja uusia rakennusmateriaaleja. Tietyissä levälajeissa olevia lipidejä voidaan käyttää korkealaatuisten voiteluainekomponenttien tuottamiseen.

BMBF: n tutkimushankkeessa "Nolla hiilijalanjälki (Zero Carbon Footprint)", tutkitaan hiilipitoisten jätevirtojen kierrätystä toiminnallista biomassatuotantoa silmälläpitäen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uudelleenkäytettäviä materiaaleja jätteistä. Avainsana on waste-to-value - jätteestä arvoksi. Teollisuusjäteveden, jätevesilietteen ja savukaasujen sisältämä hiili muunnetaan arvokkaiksi rakennuselementeiksi teollisuuden tuotannolle mikro-organismien avulla, jotka käyttävät jätettä substraattina. FUCHS:n painopiste tutkimustoiminnassa on funktionaalisten perusöljyjen ja lisäaineiden valmistus. Kompleksisia molekyylejä saadaan entsyymien muokkaamisella käytettäväksi nesteinä tai lisäaineina.

BMBF: n tutkimusryhmä "Teknofunktionaaliset proteiinit (Technofunctional Proteins)" tutkii sellaisten kasviproteiinien rakenteen ja toiminnan suhteita, jotka eivät sovellu elintarvikkeiden ja rehun tuotantoon. Hanke on omistettu muunnettujen proteiinien käyttämiseksi lisäaineina voiteluaineiden valmistuksessa. Tällaisia proteiineja voidaan hankkia maatalousjätteistä.

Sähköinen liikkuvuus vaatii myös voiteluaineita. Sähkömoottoreiden lisääntynyt käyttö liikkuvuuden lisäämiseksi ja niiden jatkokehittämiseksi asettavat uusia vaatimuksia voiteluaineille. Vaikka perinteisiä moottoriöljyjä ei käytettäisikään, sähköajoneuvot ja erityisesti suuret tehot edellyttävät sekä voitelua (laakerit ja vaihteistot) että jäähdytystä. Autojen sähkömoottorit edellyttävät siksi uusia lähestymistapoja, ei vain yksinomaan pyrittäessä täyttämään erityisvaatimuksia, vaan myös parantamaan kokonaisjärjestelmää uusilla ratkaisuilla. Eräs tapa, jolla FUCHS vastaa näihin kysymyksiin, on meneillään oleva EU-hanke, jonka otsikkona on "Optimoidun sähköisen voimansiirron integrointi (Optimized Electric Drivetrain by Integration (ODIN)". Robert BOSCH GmbH on tämän hankkeen koordinaattori ja FUCHS on voiteluainekumppani.

Jack Smith
Puhelin:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Sähköposti:john.doe@fuchs.com
Puhelin:123456789