Naar inhoud gaan

FUCHS compliance management system

Als wereldwijd actieve smeermiddelengroep met activiteiten in verschillende sectoren heeft FUCHS continu te maken met concurrentie. Deze concurrentie bieden we zonder enig voorbehoud het hoofd. Voor ons is eerlijke concurrentie de basis van integriteit en vooruitgang; het biedt ons opties en ontwikkelingsmogelijkheden op de markt.

De handelingen van elk FUCHS-werknemer moeten zich richten naar overeenstemming met de geldende wetgeving. Zowel het management als het personeel wordt zonder uitzondering opgedragen de betreffende geldende wetten, richtlijnen en sociale normen na te leven als deel van de werkgerelateerde activiteiten, ongeacht of het internationale of lokale regels betreft. Onwettelijk gedrag riskeert ons imago te schaden; het verzwakt onze marktpositie en kan leiden tot economische schade voor ons bedrijf.

In 2004 lanceerde FUCHS een gedragscode die, naast andere normen, de principes van eerlijke concurrentie, transparantie en integriteit stipuleert. Corporate Governance en compliance worden rechtstreeks toegewezen aan de raad van bestuur. Het Compliance Management System van FUCHS omvat een Chief Compliance Officer en een compliance-afdeling, die onze werknemers wereldwijd ondersteunt en adviseert. Elke lokale afdeling heeft een Compliance Officer.

De gedragscode, die in 2012 werd heruitgegeven, en de richtlijnen die van toepassing zijn op de belangrijkste gebieden van compliance, waaronder onder andere corruptiepreventie en concurrentie, vormen een actiekader om te garanderen dat eenieders gedrag te allen tijde in overeenstemming is met de wetgeving en de ethische principes. Bovenop dit initiatief komen nog informerende activiteiten en opleidingsactiviteiten, de consequente analyse en sanctionering van inbreuken op de reglementering inzake compliance, een compliance-hotline en een specifieke compliance-audit.


FUCHS Compliance Communication

Met ingang van 15 september 2014 heeft FUCHS een internetgebaseerd rapporteringssysteem gelanceerd met de naam FUCHS Compliance Communication system. Het systeem is gebaseerd op de gestandaardiseerde oplossing van service provider Business Keeper AG, die beantwoordt aan de strengste IT-veiligheidsnormen. Het systeem stelt de gebruiker in staat om zijn/haar observaties gedetailleerd te beschrijven en in dialoog te gaan met de Compliance Officer. Indien gewenst kan de gebruiker doorheen het volledige proces anoniem blijven.

Gebruikers worden ervan verzekerd dat FUCHS geen enkele interesse heeft in het documenteren van persoonlijke gegevens. Er is geen hyperlink naar het rapporteringssysteem geïntegreerd in de website, zodat traceerbaarheid wordt vermeden. Kopieer onderstaand internetadres (URL) in uw webbrowser om toegang te krijgen tot het FUCHS Compliance Communication system:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

FUCHS heeft zichzelf procedureregels opgelegd dat de principes en het proces van de klokkenluidersregeling samenvatt.en De procedureregels kunnen hier geraadpleegd worden: Procedureregels

Contactgegevens Klantenservice
NL: 0031 (0)85 4000346 BE/LU: 0032 (0)23631927
Openingsuren:

Ma.-vr.: 8.30 - 16.30 u