Naar inhoud gaan


FUCHS doet nu al onderzoek naar de oplossingen van morgen

De technische en wettelijke vereisten voor smeermiddelen, zoals bijvoorbeeld de REACH-wetgeving, worden almaar strenger. Dit leidt tot een groeiende nood aan high performance-smeermiddelen met een steeds verdergaande productspecialisatie en -individualisering.

Nieuwe high performance-materialen, zoals kunststoffen, gecoate materialen en titanium- of aluminiumlegeringen, die worden gebruikt in de lucht- en ruimtevaart of de medische techniek, vereisen innovatieve verwerkingsvloeistoffen met nieuwe eigenschappen. In de automobielsector belasten de steeds krachtiger wordende motoren de transmissies steeds zwaarder en worden er steeds hogere eisen gesteld aan de gebruikte oliën. De centrale uitdagingen in de sector – een lichte constructie, brandstofbesparingen en het toenemend gebruik van elektromotoren – vereisen innovatieve vloeistoffen en vetten.

De hoogdringendheid van sociale en milieugerelateerde onderwerpen, zoals de klimaatverandering of de grondstoffenschaarste, vergt nieuwe benaderingen binnen de waardeketen. Sleutelwoorden zijn onder meer CO2-reductie, energie-efficiëntie, brandstofefficiëntie, hernieuwbare grondstoffen en recycling. FUCHS biedt het hoofd aan al deze uitdagingen.


FUCHS engageert zich samen met vele partners in intensieve onderzoek

Het 'Pegasus'-project van het Duitse federale ministerie voor economie en technologie is een gezamenlijk onderzoeksproject dat werd gelanceerd in 2009 met als doelstelling het verhogen van de energie-efficiëntie in de aandrijflijn van personenwagens (motor, transmissie, lagers). Tien bedrijven en instituten doen onderzoek naar oplossingen voor materialen en smeermiddelen die brandstofbesparing in de hand werken.

Ruwe olie is niet onuitputtelijk. Tegen deze achtergrond zijn er ook substituten nodig in de smeermiddelenindustrie. Hernieuwbare grondstoffen zijn onder andere plantaardige oliën, zoals koolzaadolie. De discussie over 'voedselconcurrentie' door het technisch gebruik van plantaardige oliën hebben de aanzet gegeven voor onderzoek naar alternatieve grondstoffen die niet geschikt zijn voor de productie van voeding of veevoeder. FUCHS neemt daarom deel aan het interdisciplinaire initiatief 'Advanced Biomass Value' van het Duitse federale ministerie voor onderwijs en onderzoek (BMBF). Dit project focust op de ontwikkeling van een geïntegreerde recuperatieketen voor de conversie van biomassa van algen van de derde generatie en van gistgebaseerde biomassa. De doelstelling hier is om brandstoffen voor de luchtvaart, functionele smeermiddelen en nieuwe bouwmaterialen te produceren. Vetten die sommige types algen bevatten kunnen worden gebruikt voor de productie van hoogkwalitatieve smeringscomponenten.

In het BMBF-onderzoeksinitiatief 'Zero Carbon Footprint' (klimaatneutraliteit) wordt het recycleren van koolstofrijke afvalstromen onderzocht voor de productie van functionele biomassa. Het project beoogt het genereren van herbruikbare materialen uit afval. Het sleutelwoord hier is waste-to-value (afval omzetten in waarde). Het koolstof dat vervat zit in industrieel afvalwater, in rioolslib en in rookgassen moet worden omgezet in waardevolle bouwstenen voor industriële productie via micro-organismen die het afval gebruiken als substraat. Voor FUCHS ligt de focus van de onderzoeksactiviteiten in het domein van functionele basisoliën en additieven. Complexe moleculen moeten worden gewonnen via enzymatische modificatie voor gebruik als basisvloeistoffen of additieven.

Het research-samenwerkingsproject 'Technofunctional Proteins' (technisch werkzame proteïnes) van het BMBF onderzoekt de relaties tussen de structuur en de werking van plantaardige proteïnes die niet geschikt zijn voor de productie van voedsel of veevoeder. Het project is gericht op het gebruik van gemodificeerde proteïnes als additieven, en dit binnen het kader van de fabricage van smeermiddelen. Dit soort proteïnes kan worden gewonnen uit afvalmateriaal afkomstig uit de landbouw.

Ook elektrische mobiliteit heeft smeermiddelen nodig. Het toegenomen gebruik van elektromotoren als aandrijving voor individuele mobiliteit en de verdere ontwikkeling ervan stellen nieuwe eisen aan smeermiddelen. Ook al worden er geen conventionele motoroliën gebruikt, toch vereisen elektrische voertuigen en in het bijzonder dan deze met erg hoge vermogens zowel smering (voor wentellagers en transmissies) als koeling. Elektrische aandrijvingen in auto's vereisen daarom een nieuwe aanpak, niet alleen om te voldoen aan specifieke vereisten, maar ook om het algemene systeem te verbeteren met nieuwe oplossingen. Een van de manieren waarop FUCHS tegemoet komt aan deze vragen is het doorlopende EU-project 'Optimized Electric Drivetrain by Integration (ODIN)' (door integratie geoptimaliseerde elektrische aandrijflijn). Robert BOSCH GmbH is de coördinator van dit project en FUCHS is de smeermiddelenpartner ervan.

Contactgegevens Klantenservice
NL: 0031 (0)85 4000346 BE/LU: 0032 (0)23631927
Openingsuren:

Ma.-vr.: 8.30 - 16.30 u