Naar inhoud gaan

Ecologie en CO2-neutraliteitsstrategie

Wij ondersteunen onze leveranciers en kopen duurzaam in.

Onze productie: verantwoord en CO2-neutraal.

De bijdrage van onze klanten: minder frictie, minder energieverbruik.

Sustainable purchasing
Responsible production
Apply efficiently

We delen de resultaten van onze onderzoeksprojecten en ondersteunen onze leveranciers bij de ontwikkeling en het gebruik van duurzame en CO2-neutrale grondstoffen.

Kom meer te weten

Het beschermen van onze hulpbronnen en het besparen van energie in onze productieprocessen is onze hoogste prioriteit. De onvermijdelijke CO2-emissies worden gecompenseerd door het ondersteunen van geselecteerde, gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten.

Kom meer te weten

Het gebruik van onze producten draagt bij aan de bescherming van ons milieu. Uit analyses van de milieuprestaties van onze producten blijkt duidelijk dat, dankzij verschillende factoren waaronder wrijvingsreductie, de CO2-besparingen aanzienlijk hoger zijn dan bij conventionele producten.

Kom meer te weten

Het is een mijlpaal in de geschiedenis van FUCHS: Sinds 2020 werkt FUCHS op zijn meer dan 60 locaties wereldwijd CO2-neutraal – van energieverbruik in productie tot verbruiksartikelen in administratie. We hebben niet alleen de ecologische voetafdruk in onze eigen fabrieken in gedachten maar kijken ook verder naar het volledige proces en de waardeketen van onze producten. Zo nemen we deel aan onderzoeksprojecten naar het gebruik van duurzame grondstoffen.  Samen met onze leveranciers ontwikkelen we normen en maatregelen om duurzaamheid in de hele waardeketen te kwantificeren en te certificeren.  Maar bovenal verminderen onze producten frictie en verhogen ze de energie-efficiëntie voor onze klanten – dit heeft een economische maar ook ecologische impact.

Duurzaam aankopen

We weten dat in ons eigen bedrijf CO2-neutraal niet genoeg is. Ons doel is dan ook om CO2-neutrale producten te verkopen en om dit te doen, motiveren wij ons leveranciers om hiermee rekening te houden bij de aankoop van grondstoffen. Tenslotte zijn zij verantwoordelijk voor 90 procent van de CO2-voetafdruk van een afgewerkt smeermiddel.   Als onderdeel van tal van onderzoeksprojecten ondersteunen we al een aantal van onze leveranciers bij het vinden van geschikte alternatieven.  We hebben ze allemaal samengebracht: leveranciers, concurenten en klanten, in onze Europese belangenvereniging UEIL. Het doel: meetbare prestatie-indicatoren en criteria voor duurzaamheid.

Focus op biogene grondstoffen

Het gebruik van biogene grondstoffen uit Europa als vernieuwbaar, milieuvriendelijk alternatief voor fossiele grondstoffen staat centraal in tal van onderzoeksinitiatieven waaraan FUCHS deelneemt. Hun belangrijkste voordeel is dat ze de koolstofbalans niet verhogen en vaak betekent hun gebruik ook een nieuwe bron van inkomsten voor de plaatselijke landbouw.

Onderzoeksinitiatieven

Actieve speler voor duurzaamheid

De FUCHS CO2-neutraliteitsstrategie is ingebed in onze duurzaamheidsstrategie die in 2010 begon met de ondertekening van de "Code of Responsible Conduct for Business". In 2018 zijn we lid geworden van de "Alliance for Development and Climate" van het Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.  Tegelijkertijd hebben we het initiatief genomen voor de oprichting van een werkgroep duurzaamheid onder de vleugels van de Union of the European Lubricants Industry (UEIL). Samen ontwikkelen we geharmoniseerde duurzaamheidsnormen, kritische prestatie-indicatoren en benchmarks om vergelijking op basis van duurzaamheid mogelijk te maken.

Duurzaamheid-Nieuws & Awards

Duurzame productie

Uiteraard, het eerste waar we naar kijken als het gaat om duurzaamheid is naar onze eigen productie in onze sites wereldwijd want het is daar dat we onmiddellijk kunnen bijstellen om het verschil te maken.  Op deze manier hebben wede CO2-uitstoot per geproduceerde ton smeermiddel sinds 2010 al met 30 procent verminderd.  Door procedures en processen continu te optimaliseren zullen we het energieverbruik en het waterverbruik verder verminderen en het aandeel hernieuwbare energie verder verhogen, momenteel op 27 procent. Op deze manier kunnen we op middellange termijn CO2-compenserende maatregelen geleidelijk terugschroeven door klimaatbeschermingsprojecten te ondersteunen.

Beste praktijken in het Verenigd Koninkrijk

Het Britse FUCHS filiaal geeft het goede voorbeeld.  Ongeveer 2.000 zonnepanelen op het dak van het nieuwe administratief gebouw van de site in Hanley, Stoke-on-Trent, produceren ongeveer 14 procent van de totale energie nodig voor de gehele site.   95 Procent van de verlichting wordt geleverd door LED-lampen en voor het nieuwe volledig geautomatiseerde magazijn met 4.000 palletplaatsen, dat momenteel in opbouw is, wordt een regenwateropvangsysteem voorzien.

Productie verwarmt testruimte

Een perfect voorbeeld van ecologische verantwoordelijkheid op de site van Mannheim: warm condensaat uit de productiefaciliteit wordt gebruikt om het nieuwe gebouw dat als testruimte dient op te warmen en om het aangrenzende magazijn vorstvrij te houden. Het hete condensaat voorziet zowel de ventilatiesystemen als de radiatoren en plafonds van de testruimte van warme lucht via warmtewisselaars. De milieuvriendelijke balans: jaarlijks wordt 18 ton kooldioxide bespaard.

Steun voor klimaatbeschermingsprojecten

Niet alle emissies kunnen op dit moment volledig worden vermeden – we compenseren deze resterende emissies door ons in te zetten voor geselecteerde klimaatbeschermingsprojecten in regio's waar we onze eigen sites hebben.  De focus ligt op de uitbreiding van hernieuwbare energie.  Voorwaarde is een internationaal erkende certificering zoals de Gold Standard. De criteria zijn ontwikkeld door organisaties zoals het WNF.

Fornuizen voor Peru en Oeganda

in tegenstelling tot de landelijke delen van Peru en Oeganda worden bij ons slechts zelden open vuren gebruikt voor de bereiding van voedsel. De negatieve gevolgen zijn legio.  Giftige dampen maken het moeilijk om te ademen in de woonruimtes, de grote behoefte aan brandhout leidt tot ontbossing en hoge kosten voor gezinnen. In Peru maakt het "Qori Q'oncha"-initiatief het verschil. Sinds 2008 heeft het bijna 80.000 innovatieve fornuizen verdeeld in het Zuid-Amerikaanse land. Hierdoor verminderde de CO2-uitstoot met 75.526 ton per jaar. Sinds 2006 heeft het soortgelijke project "Efficient Cookstoves in Uganda" al meer dan 500.000 huishoudens in Oeganda uitgerust met efficiënte kookkachels, wat resulteert in vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 450.000 ton in het Afrikaanse land.

Herbebossing in Mexico

De grond in de Mexicaanse staten Tabasco, Chiapas en Campeche wordt voornamelijk gebruikt voor veeteelt en landbouw: het project "Herbebossing met Teak – CO2e TEAKIMEX" geeft sinds 2013 een duidelijk signaal met de aanplanting van teakbomen. Om de biodiversiteit in deze regio's te verbeteren, zal ongeveer 4.000 hectare worden herplant. Het bosgebied zal naar verwachting ongeveer 37.000 ton broeikasgasemissies opslaan over een periode van 36 jaar. De nadruk ligt ook op het creëren van duurzame banen.

Warmte uit biogas in China

Boeren in Hezhang County in de bergachtige provincie Guizhou in het Zuidwesten van China houden een gemiddelde van 4,5 varkens. Het Hezhang Rural Methae Digesters Project focust op deze dieren juist omdat het boeren ondersteunt bij de bouw van methaanvergisters met een capaciteit van 8 kubieke meter, waarin biogas wordt geproduceerd uit de mest van varkens en ander afval. Door een tweezijdige aanpak wordt er elk jaar ongeveer 50.099 ton CO2-uitstoot bespaard: de productie van warmte elimineert de noodzaak van fossiele brandstoffen voor verwarming en koken en de herwerking van afval vermindert de CH4-uitstoot.

Waterkrachtcentrales in India

De regio Chamoli in het Noorden van India wordt gekenmerkt door een povere infrastructuur en koude winters. Er is geen permanente stroomvoorziening – dit zal veranderen door de bouw van een waterkrachtcentrale die ongeveer 40 GWh schone elektriciteit in het regionale elektriciteitsnet zal pompen. Het Hydro Electric Project bespaart ook 37.278 ton broeikasgasemissies per jaar omdat de bevolking kan afzien van de klassieke verwarming met hout door milieuvriendelijke elektriciteit te gebruiken, waardoor bosdegradatie, bodemerosie en verminderde bodemvruchtbaarheid worden tegengegaan.

Zonne-energiecentrales voor Namibië

Namibië is voor ongeveer 60 procent van zijn electriciteitsvoorziening afhankelijk van zijn buurland Zuid-Afrika en importeert voornamelijk brandstof uit de steenkoolmijnen aldaar. In Namibië zelf wordt elektriciteit voornamelijk opgewekt door waterkrachtcentrales maar er zijn veel stroomonderbrekingen. De bouw en exploitatie van twee nieuwe zonne-energiecentrales in de buurt van de stad Gobabis in het Oosten van Namibië kan nu de continuïteit van de energievoorziening op een duurzame manier verbeteren.  Ze zullen naar verwachting 28 GWh schone zonne-energie per jaar leveren en de uitstoot in Zuidwest-Afrika met 27.000 ton CO2 per jaar verminderen.

Duurzaam in gebruik

Een gezamenlijk onderzoek van FUCHS met het chemiebedrijf BASF heeft duidelijk aangetoond dat het de gebruiksfase is die bepalend is voor eco-efficiëntie gedurende de gehele levenscyclus van onze producten. Hier helpen FUCHS-smeermiddelen het energieverbruik te verminderen en zo de CO2- voetafdruk van onze klanten te verkleinen door wrijving, slijtage en corrosie te verminderen.  Als onderdeel van tal van onderzoeksprojecten werken we met behulp van onze smeermiddelen aan het verder verbeteren van de energie- en hulpbronnenefficiëntie van aandrijvingen.

Partners in duurzaamheid

In 2015 is een intensieve dialoog tussen FUCHS en BASF over duurzaamheid van start gegaan. Het meest recente resultaat van deze nauwe samenwerking: een eco-efficiëntie analyse over de gehele levenscyclus van drie verschillende FUCHS hydraulische olein.  Conclusie: de toepassingsfase is bepalend voor de milieuprestaties van de geteste hydraulische oliën.

Onderzoek voor de klant

Waterhoudende vloeistoffen die leiden tot aanzienlijk lagere wrijving in verschillende toepassingen. Smeermiddelen die bestand zijn tegen de extreme inspanningen van de klepaandrijving in gasmotoren.
De ontwikkeling van een e-engine olie voor electrische voertuigen die niet alleen de versnellingsbak smeert maar ook de elektrische machine en vermogenselektronica koelt.  Fuchs draagt haar expertise bij aan een breed scala aan onderzoeksinitiatieven – en vooral met als doel de productie van haar klanten efficiënter en duurzamer te maken.

Onderzoeksinitatieven

1. Waarom zet FUCHS zich in voor wereldwijde klimaatbescherming?

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en treft de hele mensheid, ook al hebben we in Midden-Europa nog steeds het geluk dat we de effecten op relatief kleine schaal voelen. In andere regio's van de wereld zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde, zoals stijgende zeespiegel of uitdroging van meren en rivieren, existentiële kwesties voor de mensen die er wonen. De rijke industriële landen stoten een vergelijkbaar hoge CO2 uit met name door intensieve industriële productie. Voor FUCHS betekent onze inzet voor wereldwijde klimaatbescherming op economische, ecologische en sociale wijze een wereldwijde verantwoordelijkheid op zich nemen. In oktober 2019 trad FUCHS als officieel lid ook toe tot de "Alliance for Development and Climate" van het Duitse Federaal Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ). De leden van deze alliantie, die klimaatbescherming en duurzame ontwikkeling combineert, streven naar CO2-neutraliteit door CO2-uitstoot te voorkomen, te verminderen en te compenseren.

2. Wat is CO2-neutraliteit?

Klimaatbeschadigende CO2-emissies zijn het gevolg van talrijke processen die direct of indirect verband houden met de verbranding van fossiele brandstoffen.  Aangezien CO2-emissies het klimaat mondiaal beïnvloeden is het uiteindelijk irrelevant waar op aarde ze worden gecreëerd en waar ze worden beperkt. Als het beperken van de uitstoot proportioneel is aan het produceren ervan, bijvoorbeeld door te investeren in internationale klimaatbeschermingsprojecten, zal de balans voor de ecologische voetafdruk uiteindelijk weer neutraal zijn. De toegevoegde waarde voor het milieu komt van het vrijwillig promoten van klimaatbeschermingsprojecten.  Zonder dergelijke extra inkomsten zou de CO2-compensatie niet haalbaar zijn. Deze vrijwillige financiële steun helpt niet alleen geselecteerde landen om hun economische, sociale en ecologische situatie te verbeteren, maar is ook een essentiële motor voor de overdracht van schone technologieën en duurzame mondiale economische ontwikkeling.

3. Waarom is FUCHS wereldwijd CO2-neutraal vanaf 1 januari 2020?

Hoewel de directe CO2-voetafdruk in de productie van FUCHS smeermiddelen relatief laag is – dus anders dan de klassieke chemische industrie – was en is het onze ambitie om de uitstoot continu en systematisch te verminderen.  Zo is de energie-specifieke CO2-uitstoot per ton van een geproduceerd FUCHS-smeermiddel sinds 2010 al met in totaal ongeveer30% verminderd.  De wereldwijde CO2-neutraliteit is een mijlpaal in onze FUCHS duurzaamheidsstrategie, die we nu reeds 10 jaar nastreven. Duurzaamheid is een van de kernwaarden van FUCHS.  Het succes van de wereldwijde emissiereducties hangt voor een groot deel af van het vrijwillige en consistente optreden van de economie in de geïndustrialiseerde landen.  Daarom hebben we besloten om ons deel van de verantwoordelijkheid te nemen en onze CO2-voetafdruk te verminderen. Daarbij nemen we de verantwoordelijkheid voor de wereldwijde klimaatbescherming en leveren we een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen van het VN-klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 bekrachtigd werd. Dit voorziet in het beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan twee graden Celsius in vergelijking met het pre-industriële niveau.  We willen ons milieu actief beschermen en onze klanten daarin laten deelnemen.  Vanaf januari 2020 leveren wij onze klanten wereldwijd smeermiddelen van een CO2-neutraal bedrijf, geproduceerd met CO2-neutrale processen.

4. Hoe zal FUCHS wereldwijd CO2-neutraal worden?

Vanaf 2020 is FUCHS wereldwijd volledig CO2-neutraal, d.w.z. geen CO2-voetafdruk en dus geen negatieve invloed meer op de CO2-concentratie in de atmosfeer.  Als industrieel bedrijf zal FUCHS COblijven uitstoten.  Dit is op veel plaatsen onvermijdelijk. Maar in 2020 zullen we onze hele CO2-uitstoot neutraliseren voor de 58 FUCHS sites wereldwijd – van energieverbruik in productie tot verbruiksartikelen in administratie. Om CO2-neutraliteit al in 2020 te bereiken zal FUCHS haar voorheen onvermijdelijke CO2-uitstoot door compenserende maatregelen neutraliseren. Dit wordt gedaan door te investeren in wereldwijde klimaatbeschermingsprojecten van hoge kwaliteit, die vooral de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen bevorderen.

5. Hoe heeft FUCHS de hoeveelheid van zijn huidige CO2-emissies?

De stap naar de wereldwijde FUCHS CO2-neutraliteit vanaf januari 2020 werd een jaar lang voorbereid en begeleid door duurzaamheidsadviesbureau Fokus Zukunft.  Fokus Zukunft heeft de berekening van CO2-emissies van FUCHS in september 2019 nagezien en bevestigde de juistheid van de gegevens, evenals de toepassing van de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol als berekeningsnorm voor de berekening van CO2-emissies.  Als gevolg hiervan is de FUCHS PETROLUB Group gecertificeerd door Fokus Zukunft als CO2-neutraal bedrijf. Daarom mag FUCHS zich vanaf 1.1.2020 als CO2-neutraal bestempelen.

6. Wat bedoelt FUCHS precies met "wereldwijde CO2-neutraliteit”?

Neutraliteit verwijst naar de wereldwijde CO2-voetafdruk, gegenereerd door FUCHS in al zijn filialen wereldwijd, door verwarming, brandstof- en elektriciteitsverbruik in productie, administratie en research, door stroomopwaartse energiegerelateerde emissies, zakenreizen, hotelovernachtingen en reizen van werknemers, evenals afvalproductie en afvalwater in het bedrijf.  Dit laat ons toe een preciese berekening van de CO2-uitstoot te maken.  Op basis van deze berekening doet FUCHS vervolgens compenserende investeringen in klimaatbeschermingsprojecten om de overeenkomstige hoeveelheid CO2-uitstoot te neutraliseren.

7. Aan welke kwaliteitscriteria voldoen de klimaatbeschermingsprojecten die door FUCHS worden ondersteund?

Onze projecten zijn geaccrediteerd, goedgekeurd en gecontroleerd volgens internationaal erkende certificeringsnormen, zoals de Gold Standard, en door gerenommeerde organisaties zoals de Verenigde Naties (VN). De Gold Standard gecertificeerde projecten voldoen aan bijzonder hoge eisen. Je bespaart niet enkel op CO2-uitstoot maar je draagt ook bij aan lokale duurzame ontwikkeling. De geldigheid van bereikte projectresultaten met betrekking tot CO2-besparingen wordt gecontroleerd door onafhankelijke testinstanties, zoals de TÜV.

8. Hoe kiest FUCHS de ondersteunde klimaatbeschermingsprojecten?

Bij het selecteren van projecten focussen wij op hoogwaardige vrijwillige klimaatbeschermingsprojecten die de economische, ecologische en sociale ontwikkeling wereldwijd ondersteunen in landen en regio's met FUCHS-filialen die zich in het zogenaamde "Global South" bevinden en in de eerste plaats de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. Volgens de huidige lijst van het Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ), wordt het "Global South " gedefinieerd als sociaal, politiek en/of economisch achtergestelde landen. Op deze manier voldoet FUCHS aan haar wereldwijde maatschappelijke verantwoordelijkheid in de zin van "corporate citizenship". Tegelijkertijd ondersteunen we de meeste van de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling waaraan we ons sinds 2018 officieel hebben toegewijd. Daarnaast zorgen we ervoor dat we elk van de zes beschikbare projectsectoren (biomassa, kolencentrales, zonne-energie, bosbescherming, waterkracht, windenergie) per jaar bedienen, waarbij ten minste één kwalitatief hoogwaardig project wordt uitgevoerd.

9. Hoe gaat de investering in klimaatbeschermingsprojecten technisch in zijn werk?

CO2-compensatie betekent dat broeikasgassen die op de ene plaats op aarde worden geproduceerd en niet kunnen worden vermeden moeten worden gecompenseerd door klimaatbeschermingsprojecten op een andere plaats. Om ze te financieren kopen bedrijven certificaten van een reeks van verschillende projecten. Elk certificaat staat voor 1 ton CO2 die wordt bespaard door het desbetreffende project. Er zijn tal van klimaatbeschermingsprojecten over de hele wereld, de meeste van hen hernieuwbare energie projecten. De initiatiefnemers van deze projecten ontvangen emissiekredieten voor hun inzet, die kunnen worden verhandeld in de vorm van klimaatbeschermingscertificaten. Het niveau wordt gemeten, bijvoorbeeld door het te vergelijken met de emissies die zouden zijn veroorzaakt door de bouw van een kolencentrale.

10. Waar heeft FUCHS zijn certificaten behaald en zijn ze geloofwaardig?

Ja – omdat ze worden gecontroleerd en gecertificeerd door onafhankelijke instellingen, wat een minimumcriterium is voor FUCHS. Deze instellingen, waaronder verschillende TÜV-bedrijven, kennen de certificaten toe volgens internationaal geldende normen.  Een essentieel aspect van de emissiehandel is de intrekking van de certificaten nadat ze zijn verworven. De intrekking moet zonder enige twijfel worden gedocumenteerd. Elke CO2-compensatie eindigt met de gedocumenteerde intrekking van de certificaten. Dit voorkomt dat dezelfde emissierechten meerdere keren worden verhandeld, omdat dat op zijn beurt het evenwichtsbeginsel zou overschrijven. FUCHS heeft haar klimaatbeschermingsprojectcertificaten verworven via Focus Zukunft en de organisatie First Climate.

11. Hoe komt de prijsstelling van de certificaten tot stand?

Het principe van vrijwillige CO2-compensatie bestaat in het feit dat uitstoters van broeikasgassen investeren in vrijwillige klimaatbeschermingsprojecten door de aankoop van emissiereductiecertificaten en deze dus financieren. De prijsstelling is gebaseerd op het individuele project, d.w.z. met de aankoop van een emissiereductiecertificaat geeft een bedrijf een derde partij de opdracht om op een andere plaats op aarde, in zijn naam, een ton CO2-uitstoot te besparen  De prijszetting op de CO2-markt wordt bepaald door vraag en aanbod. Projecten die naast het puur klimaatbeschermingseffect toegevoegde waarde bieden voor mens en milieu in de projectregio kunnen regelmatig hogere prijzen op de markt opleveren.

12. Hoe reageert FUCHS op beschuldigingen van “greenwashing”, een term die vaak door critici wordt gebruikt in verband met CO2-compensatie?

Bij CO2-compensatie komt de toegevoegde waarde voor het milieu van vrijwillige financiële steun voor klimaatbeschermingsprojecten die zonder deze extra inkomsten niet haalbaar zouden zijn.  Enkel klimaatbeschermingsprojecten die hun toegevoegde waarde in het kader van certificering kunnen bewijzen, worden erkend en krijgen zo toegang tot de markt.  Handel in CO2-reductiecertificaten werkt volgens een beginsel dat "op resultaten gebaseerde financiering" wordt genoemd.  Hierin wordt beschreven dat ontwikkelaars van klimaatbeschermingsprojecten geen emissiereductiecertificaten kunnen uitgeven totdat hun project is uitgevoerd en dat er is aangetoond dat het heeft bijgedragen aan CO2-vermindering op aarde. Dus wie CO2-reductiecertificaten verwerft om de eigen emissies te compenseren kan er zeker van zijn dat de aankoop van emissierechten een reëel voordeel voor de bescherming van het klimaat zal opleveren. Dit mechanisme, vastgelegd in het Kyoto protocol, heeft zich de afgelopen 20 jaar gevestigd als een belangrijke bouwsteen van vrijwillige, niet-gouvernementele klimaatbescherming. Het proces wordt ondersteund door de VN, door tal van niet-gouvernementele organisaties en gebruikt door honderden grote bedrijven o.a. uit de olie-industrie. FUCHS investeert enkel in projecten die voldoen aan de genoemde criteria en kon de projectpartner en het klimaatproject kiezen met de steun van Focus Zukunft respectievelijk First Climate.  Het is echter ook duidelijk dat deze vorm van CO2-compensatie onze voortdurende zoektocht naar wereldwijde reductiemogelijkheden van (vermijdbare) CO2-emissies alleen zal ondersteunen maar niet vervangen.

13. Wat is FUCHS van plan te doen met betrekking tot haar CO2-emissiereductie in de toekomst?

FUCHS blijft het principe “Vermijd - Beperk – Compenseer” volgen. Ongeveer 80% van de FUCHS-CO2-emissies wordt veroorzaakt door warmte- en elektriciteitsverbruik.  Een belangrijke hefboom om CO2te vermijden of te verminderen is dus onder andere energie-efficiëntie. Op middellange termijn wil FUCHSgeleidelijk de CO2-compensatiefinancieringen verminderen en het aandeel van hernieuwbare energie-aankopen verhogen door te blijven investeren in de energie-efficiëntie van haar sites.

14. Zal FUCHS uiteindelijk ook in staat zijn haar klanten te voorzien van CO2-neutrale smeermiddelen?

Op lange termijn streeft het bedrijf ernaar om zijn klanten te voorzien van CO2-neutrale producten. Dit veronderstelt echter dat FUCHS in de toekomst door haar leveranciers zal worden voorzien van CO2-neutrale grondstoffen, aangezien zij ongeveer 90% van de CO2-voetafdruk in het afgewerkte FUCHS smeermiddel vertegenwoordigen. Als 's werelds grootste onafhankelijke fabrikant nemen we echter een centrale positie in op de smeermiddelenmarkt, zodat we ook onze invloed kunnen uitoefenen in de stroomopwaartse waardeketen. We verwachten van onze leveranciers dat ze duurzamere, innovatievere basisproducten gebruiken om ons in de toekomst van CO2-armere tot-neutrale grondstoffen te kunnen voorzien voor de productie van smeermiddelen. Enkel op deze manier kan FUCHS als CO2-neutraal smeermiddelbedrijf zijn klanten CO2-neutrale smeermiddelen leveren, vervaardigd in een CO2-neutrale productie.

15. Leveren FUCHS-smeermiddelen ook een meetbare bijdrage aan CO2-vermindering in de toepassingsfase bij klanten?

Ja - FUCHS draagt door vele interne en externe maatregelen niet alleen bij aan haar eigen CO2-neutraliteit en dus aan klimaatbescherming, het bedrijf ontwikkelt, produceert en verdeelt al bijna 90 jaar tal van emissiereducerende en milieuvriendelijke smeermiddelen voor zijn klanten.  Deze producten leveren, dankzij hun eigenschappen van wrijvingsreductie en slijtage- en corrosiebescherming, een hogere bijdrage aan energie- en CO2-besparingen tijdens de toepassingsfase dan conventionele alternatieven.  FUCHS is gestart met het kwantificeren van deze hogere CO2-besparingseffecten met behulp van levenscyclusbeoordeling en levenscyclusanalyses zodat het zijn smeermiddelenportfolio kan categorizeren op basis van de CO2-voetafdruk van individuele productgroepen.  Wij zijn ervan overtuigd dat CO2-categorisering van het productportfolio  een belangrijk onderdeel zal worden in de productspecificaties van smeermiddelenfabrikanten naast prestaties en prijs, een extra differentiatiefunctie en dus een concurrentievoordeel voor FUCHS. Een van de doelstellingen van onze bedrijfsactiviteiten is om oplossingen te vinden om de CO2-voetafdruk te verminderen niet enkel van onze grondstoffen en smeermiddelenproductieprocessen maar ook van onze klanten.

Contactgegevens Klantenservice
NL: 0031 (0)85 4000346 BE/LU: 0032 (0)23631927
Openingsuren:

Ma.-vr.: 8.30 - 16.30 u