Do treści

MOLYPAUL

Produkty z linii MOLYPAUL zostały zaprojektowane głównie do użycia w przemyśle żelaznym, stalowym i przemyśle materiałów ogniotrwałych. Wysokie temperatury i ciśnienia oraz ekstremalne warunki środowiskowe wymagają stosowania specjalnych środków smarnych, które są stosowane np. w przegubach i łożyskach narażonych na wysoką temperaturę, gwintach, łożyskach tocznych, mechanizmach ślizgowych, na powierzchniach ceramicznych płyt ślizgowych oraz na wielu innych etapach procesu produkcyjnego.

Max execution time: 240