Do treści

Innowacja i pozycja lidera w zakresie środków smarnych

Wysoki poziom innowacyjności jest kluczową siłą napędową w modelu biznesowym firmy FUCHS. FUCHS przoduje w branży dzięki ponad przeciętnemu tempu innowacji i wysokiemu stopniowi specjalizacji. Celem jest ciągłe rozwijanie potencjału środków smarnych, czyli zwiększenie efektywności, a także wydłużenie cyklu życia produktów, rozwój wielofunkcyjnych smarów i innowacyjnych produktów dostosowanych do nowych wymogów technicznych i prawnych, oraz poprawa efektywności energetycznej, kosztowej oraz procesowej. Jednocześnie przywiązujemy dużą wagę do osiągania celów w zrównoważony sposób oraz dążymy do opracowania rozwiązań w zakresie środków smarnych, które przyczyniają się do ochrony środowiska i zasobów.

Grupa FUCHS kładzie zatem duży nacisk na badania i rozwój. Obecnie firma prowadzi ponad 600 projektów badawczych i rozwojowych, których celem jest ocena potencjału nowych technologii, takich jak nanotechnologie czy smarowanie minimalną ilością produktu. Projekty te są obsługiwane przez około 400 inżynierów i naukowców w 25 laboratoriach na całym świecie. Około 10% pracowników laboratoryjnych pracuje w ramach działu badań i rozwoju, a firma FUCHS stale inwestuje w dalszy rozwój swoich możliwości technicznych i kadrowych. Ultranowoczesne Centrum Technologii w siedzibie firmy w Mannheim koordynuje międzynarodową sieć ekspertów, łączy wiedzę oraz wspiera transfer wiedzy na temat wymogów światowych.

Research and development geared to the requirements of our customers

FUCHS engages in application-oriented development directly at and in cooperation with the customer with the aim of adapting lubricants optimally to the process and machine-related requirements. In addition to this, FUCHS attaches great importance to basic research and maintains commitments in interdisciplinary research projects and partnerships with universities, academic institutions, biotechnology companies and customers such as OEMs. FUCHS has extensive laboratory and simulation capacities. Product developments are accompanied by intensive series of tests. All lubricants used in the medical engineering sector are subjected to tests for cytotoxicity and any potential damage to cells and tissues. FUCHS is one of the few lubricant manufacturers that performs tests of this kind.

Jack Smith
Phone:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Phone:123456789