Do treści

ECOCOOL

Wodorozcieńczalne chłodziwa z linii ECOCOOL są wyjątkowo trwałe i oszczędne pod względem zużycia. Dzięki swoim doskonałym właściwościom smarnym, osiągają bardzo wysoką wydajność w operacjach obróbki skrawaniem.

Max execution time: 240