Do treści

Działajmy razem

W 2012 roku opracowano misję firmy FUCHS, mającą na celu zapewnienie pracownikom na całym świecie drogowskazu dla codziennych działań. Misja ta opiera się na trzech filarach, które niezmiennie charakteryzują sukces firmy FUCHS:

 • LUBRICANTS. FUCHS skupia się na środkach smarnych i dysponuje rozwiązaniami dla wszystkich zadań i zakresów zastosowań w świecie środków smarnych.
 • TECHNOLOGY. FUCHS dąży do utrzymania pozycji lidera technologicznego w ważnych strategicznie obszarach zastosowań i jest uznawany przez swoich klientów jako najlepszy partner technologiczny. FUCHS nie tylko skupia się na własnych środkach smarnych, ale także podejmuje kompleksowe działania, zwracając szczególną uwagę na procesy występujące u klientów.
 • PEOPLE. Strategiczny element składowy sukcesu FUCHS stanowi własna kultura firmy oraz lojalny i wysoko zmotywowany zespół pracowników. Nasi pracownicy stanowią podstawę tego sukcesu.

Razem opisują nie tylko nasz model biznesowy, ale także postawę całej firmy.


Pięć wartości FUCHS

 • Zaufanie to podstawa sposobu, w jaki postrzegamy samych siebie.
 • Zapewniamy naszym klientom wiodącą technologię i najlepszy serwis
 • Identyfikujemy i tworzymy wartość dodaną.
 • Tworzymy przestrzeń dla innowacji i nowych rozwiązań.
 • Działamy w duchu przedsiębiorczości.
 • Przekazujemy naszym pracownikom odpowiedzialność i trzymamy ich za słowo.
 • Ponosimy odpowiedzialność wobec naszych partnerów, społeczeństwa i środowiska.
 • Cenimy szacunek i zaufanie.
 • Jesteśmy uczciwi wobec naszych partnerów i pracowników.
 • Wspieramy kulturę prowadzenia otwartych dyskusji.
 • Dotrzymujemy danego słowa.
 • Dążymy do pełnienia roli lidera technologicznego.
 • Chcemy kontynuować nasz sukces.
 • Działamy w zdecydowany i przejrzysty sposób.
 • Wierzymy w wartości moralne i przestrzegamy własnego Kodeksu Etycznego.
Jack Smith
Phone:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Phone:123456789