Preskočiť na obsah

VITROLIS

Do produktového sortimentu VITROLIS patria médiá na brúsenie a rezanie, oleje na lisovanie a poterové zmesi pre odvetvia produkcie plochého skla, skla pre zásobníky a optických prvkov. Čistiace prostriedky, odlučovacie činidlá a iné pomocné materiály pre všetky účely použitia, ktoré sa viažu na strojné zariadenia kompletizujú tento produktový rad. Ideálne portfólio pre všetky formy použitia v odvetví sklárstva.

Max execution time: 240