Preskočiť na obsah

Our contribution to sustainable cultural, social and scientific development

Náš príspevok k udržateľnému kultúrnemu, sociálnemu a vedeckému rozvoju

Angažovanosť v sociálnej sfére je našim krédom už desaťročia, pretože sme presvedčení o tom, že firemná politika by sa nemala snažiť len o plnenie cieľov udržateľnosti v oblasti hodnotového reťazca, ale aj o zvýšenie uvedomelosti, pokiaľ ide o zodpovednosť za sociálne otázky. 

Preto sa spoločnosť FUCHS vo významnej miere zapája do sociálnych projektov a podporuje prácu dobrovoľníkov, ako aj sociálnych organizácií a spolkov. Spoločnosť FUCHS ďalej sponzoruje projekty na podporu kultúrnej rozmanitosti a výmeny vedeckých poznatkov.

 

 

Kontakt

Kontaktné údaje na miestneho úradníka pre udržateľnosť

Jack Smith
Telefón:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Telefón:123456789