Nhảy tới nội dung

VITROLIS

Tên sản phẩm VITROLIS bao hàm dòng sản phẩm dung môi cắt nghiền, dầu đổ khuôn và các hợp chất thông giếng dùng cho ngành công nghiệp chế tạo kính phẳng, kính bể chứa và kính quang học. Dòng sản phẩm được hoàn thiện bằng các loại chất tẩy rửa, chất tháo khuôn và các vật liệu phụ trợ khác dùng cho mọi ứng dụng gắn liền với máy móc. Danh mục hoàn hảo cho tất cả ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất kính.

Max execution time: 240