ไปที่เนื้อหา

Our contribution to sustainable cultural, social and scientific development

การมีส่วนร่วมของเราในความยั่งยืน ในด้าน วัฒนธรรม สังคม และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์

การให้คำสัญญาทางสังคมเป็นข้อบัญญัติของเรามามากกว่าสิบปีแล้ว เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่านโยบายขององค์กรควรมุ่งเน้นไม่เพียงแต่สำหรับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าเท่านั้น แต่ยังเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความรับผิดชอบในสังคม 

ดังนั้น FUCHS ให้คำสัญญาในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสนับสนุนงานอาสาสมัคร รวมถึงองค์กรทางสังคมและสถานประกอบการต่าง ๆ นอกจากนี้ FUCHS ยังเป็นผู้สนับสนุนโครงการการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์

 

 

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่ความยั่งยืนท้องถิ่น

Jack Smith
อีเมล:jack.smith@fuchs-oil.com
โทรศัพท์:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
อีเมล:john.doe@fuchs.com
โทรศัพท์:123456789