رفتن به محتوا

Our contribution to sustainable cultural, social and scientific development

سهم ما در توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و علمی

تعهد اجتماعی دهه هاست که جزء اعتبار ما می باشد، چون متقاعد شده ایم که سیاست شرکت باید بگونه ای باشد که نه تنها اهداف پایداری را در زنجیره ارزش دنبال کند بلکه باید آگاهی از مسئولیت را نیز در جامعه بالا ببرد.

برای همین FUCHS تعهد زیادی به پروژه های اجتماعی دارد و از کار داوطلبانه و همینطور مؤسسات و سازمان های اجتماعی نیز پشتیبانی می کند. علاوه بر این FUCHS از پروژه های ارتقای تنوع فرهنگی و تبادلات علمی پشتیبانی می کند.

 

 

تماس

اطلاعات تماس با مسئول محلی پایداری

Jack Smith
تلفن:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
تلفن:123456789