Nhảy tới nội dung

Our contribution to sustainable cultural, social and scientific development

Đóng góp của chúng tôi vào sự phát triển bền vững của văn hóa, xã hội và khoa học

Cam kết với xã hội là cương lĩnh của chúng tôi suốt nhiều thập kỷ. Chúng tôi tin rằng chính sách của doanh nghiệp nên nỗ lực không chỉ vì các mục tiêu bền vững trên khắp chuỗi giá trị, mà còn để nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong xã hội. 

Do đó, FUCHS có cam kết rất cao với các dự án xã hội và luôn ủng hộ các hoạt động tình nguyện, cũng như tổ chức và cơ sở hoạt động xã hội. Hơn thế nữa, FUCHS còn tài trợ cho nhiều dự án thúc đẩy sự đa dạng về văn hóa và giao lưu khoa học.

 

 

Liên hệ

Chi tiết liên hệ của cán bộ phụ trách bền vững trong nước

Jack Smith
Điện thoại:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Điện thoại:123456789