Nhảy tới nội dung

ECOCOOL

Dầu bôi trơn làm mát hòa lẫn được với nước thuộc dòng sản phẩm ECOCOOL đặc biệt bền và kinh tế xét về mức tiêu hao. Nhờ các thuộc tính bôi trơn xuất sắc, sản phẩm cho hiệu năng cực cao trong gia công và cắt gọt.

Max execution time: 240