Перейти до змісту

Ще один крок в рамках стратегії вуглецевої нейтральності концерну FUCHS

05.08.2021 - 12:20
Ще один крок в рамках стратегії вуглецевої нейтральності концерну FUCHS

Концерн FUCHS, який веде активну діяльність у галузі мастильних матеріалів по всьому світу, починаючи з 2020 року досяг вуглецевої нейтральності процесів усіх своїх виробничих компаній. А з 2021 року у програму вуглецевої нейтральності буде включено також усі невиробничі компанії та спільні підприємства, незалежно від частки FUCHS у їхньому статутному капіталі.

Таким чином концерн FUCHS втілює наступний важливий етап в рамках стратегії сталого розвитку, впровадження якої ініційовано майже 10 років тому. Ключовою метою стратегії є досягнення вуглецевої нейтральності відповідно до принципу «уникати – зменшувати – компенсувати». З початку 2020 року усі виробничі компанії FUCHS уже є вуглецево нейтральними на етапі «gate-to-gate» («від воріт до воріт»). Даний статус передбачає нейтралізацію усіх викидів, згенерованих в результаті виробничих процесів та операційної діяльності цих компаній, а саме в результаті споживання енергії та води, утилізації сміття, а також експлуатації автопарку та переїздів працівників. Проте компенсація є не єдиним інструментом для скорочення викидів. Насправді у концерні FUCHS ведуть постійну роботу, націлену на скорочення викидів та споживання ресурсів. Для прикладу, у проміжку з 2010 по 2019 роки концерну FUCHS вдалося на 26% знизити рівень викидів від енергоспоживання на тону готової продукції.

«Для нас надзвичайно важливим є подальше покращення нашого корпоративного вуглецевого сліду і, відповідно, виконання наших зобов’язань щодо збереження клімату на глобальному рівні», - пояснює Стефан Фукс, голова виконавчої ради концерну FUCHS PETROLUB SE. Саме тому з початку 2021 року до розрахунку та компенсації вуглецевого сліду включають не лише виробничі потужності, але й усі невиробничі компанії та спільні підприємства.

Зазвичай у випадку спільних підприємств компенсаційні заходи здійснюються пропорційно до розміру частки у статутному капіталі, але у FUCHS обрали інший підхід: незалежно від фактичної участі у капіталі спільного підприємства, FUCHS бере на себе 100% його викидів. «Таким добровільним кроком ми прагнемо продемонструвати, наскільки серйозно ставимось до виконання наших цілей у сфері сталого розвитку, а також підкреслити важливість максимальної прозорості та об’єктивності наших заходів, направлених на збалансування викидів вуглецю», - запевняє Маркус Гарб, віце-президент з питань сталого розвитку. 

 Хоча FUCHS постійно працює над скороченням та, де це можливо, уникненням викидів, все ж частина з них є неминучими. Такі неминучі викиди компенсують через придбання сертифікатів на обрані проєкти зі збереження клімату з акцентом на ширшому використанні відновлювальних джерел енергії з метою збереження викопних ресурсів. Цьогоріч до обраних проєктів включили встановлення гідроелектростанції в Індії, Аргентині та Китаї, вітрової електростанції в Індонезії, ефективної газової електростанції для стабілізації електромереж в Індії, а також локальне виробництво сучасних кухонних плит у Замбії. В деяких випадках вдалося забезпечити стабільніше електропостачання на базі відновлювальних джерел енергії у відповідних регіонах. У виборі проєктів пріоритет надається тим регіонам, де представлений концерн FUCHS, а також тим проєктам, які окрім основної екологічної мети забезпечують і певні соціальні переваги. 

Проте на цьому наша діяльність в рамках стратегії сталого розвитку не завершується. З 2025 року FUCHS має намір значною мірою розширити діапазон, в якому дотримуватиметься критеріїв вуглецевої нейтральності, та включити до нього увесь ланцюг постачання, перейшовши таким чином на етап «від видобутку до воріт» («Cradle-to-Gate»). Такий крок вимагає значної підготовчої роботи по всій галузі виробництва мастильних матеріалів, а також співпраці з асоціаціями з метою розробки відповідних стандартів. Концерн FUCHS є одним з активних учасників даного процесу.

Службовий контакт
+38 (032) 235 08 10
Час роботи:

Понеділок — п’ятниця 08:30—17:00