Перейти до змісту

Система керування відповідністю стандартам FUCHS

Як група компаній із виробництва мастильних матеріалів, яка працює в усьому світі в різних сферах ведення бізнесу, FUCHS постійно зіштовхується з конкуренцією. І ми готові до такої конкуренції без жодних обмежень. Для нас чесна конкуренція є основою для етичного ведення бізнесу та прогресу, оскільки вона надає нам різні варіанти й можливості для подальшого розвитку на ринку.

У своїй діях усі співробітники FUCHS повинні керуватися положеннями чинного законодавства й дотримуватися його вимог. Усі без винятку керівники та співробітники зобов’язані дотримуватися у своїй професійній діяльності вимог застосовних законів, нормативних і суспільних стандартів незалежно від того, чи є такі вимоги міжнародними або національними. Порушення закону може зашкодити репутації нашої компанії, послабити її становище на ринку, а також заподіяти економічну шкоду.

У 2004 році компанія FUCHS запровадила Кодекс поведінки, який визначає, окрім інших стандартів, принципи чесної конкуренції, прозорості й етичного ведення бізнесу. Функції корпоративного управління й контролю відповідності стандартам передані безпосередньо раді директорів. Система контролю відповідності стандартам FUCHS складається з начальника відділу корпоративного контролю та відповідного відділу, який надає підтримку й рекомендації нашим співробітникам у всьому світі. Для кожного місцевого підрозділу призначений один фахівець відділу корпоративного контролю.

Перевидана у 2016 році третя виправлена редакція Кодексу поведінки й керівні вказівки, що стосуються найважливіших аспектів нормативно-правової відповідності й зачіпають, окрім іншого, питання протидії корупції та забезпечення конкуренції, є обов’язковими до застосування принципами роботи, які гарантують постійне дотримання всіма співробітниками вимог законодавства й етичних норм. Доповненням до цієї ініціативи слугують інформація й навчання, постійний аналіз та усунення порушень стандартів і норм, гаряча лінія з питань нормативно-правової відповідності, постійна звітність, а також спеціальний аудит нормативно-правової відповідності.


Система FUCHS Compliance Communication

З 15 вересня 2014 року компанія FUCHS використовує веб-систему для звітності, яка називається FUCHS Compliance Communication. Ця система ґрунтується на стандартизованому рішенні від постачальника послуг Business Keeper AG й відповідає найвищим стандартам інформаційної безпеки. Завдяки цій системі користувач може детально описати свої спостереження й почати діалог із фахівцем відділу корпоративного контролю. У разі потреби протягом усього процесу користувач може лишатися анонімним.

Користувачі можуть бути впевнені в тому, що група компаній FUCHS не зацікавлена в документуванні особистих даних. Відсутність гіперпосилання на систему звітів, інтегровану у веб-сайт, робить відстежування неможливим. Для отримання доступу до системи FUCHS Compliance Communication скопіюйте вказану нижче веб-адресу (URL) в адресний рядок свого веб-браузера:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Службовий контакт
+38 (067) 105 08 10
Час роботи:

Понеділок — п’ятниця 08:30—17:00