Nhảy tới nội dung

LUBRODAL

Danh mục sản phẩm của nhãn hiệu LUBRODAL đáp ứng các yêu cầu cao nhất về quy trình tạo hình nóng đã được đặt ra. Trong đó phải kể đến quy trình rèn thông thường, gia công kim loại màu bằng áp lực, rèn tốc độ cao, tạo hình chính xác hoặc đúc ép kim loại bằng áp lực.

Max execution time: 240