Nhảy tới nội dung

SOK

Những ứng dụng khác nhau trong nhà máy đúc sẵn và thiết kế kỹ thuật công trình kết cấu và dân dụng đòi hỏi phải sử dụng chất tháo khuôn bê-tông thuộc dòng SOK của chúng tôi. Dòng sản phẩm SOK gồm các sản phẩm gốc dầu khoáng, sản phẩm bền vững gốc dầu thực vật và sản phẩm dạng nhũ tương.

Max execution time: 240