Nazaj na vsebino

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

MAZIVA.TEHNOLOGIJA.LJUDJE.

Ta trojka je srce našega poslovnega modela in je temelj našega vsakodnevnega delovanja po vsem svetu.

MAZIVA.

100 % osredotočenje

FUCHS se 100-odstotno osredotoča na maziva in z njimi povezane posebne izdelke že več kot 80 let. Z več kot 10.000 izdelki ta družba svojim kupcem ponuja celovit program maziv, ki izpolnjujejo stroge zahteve nacionalnih in mednarodnih standardov. Portfelj izdelkov je razdeljen v dve najpomembnejši kategoriji: maziva za avtomobilizem in industrijo ter tekočine za obdelavo kovin in maziva za posebne vrste uporabe. Ta portfelj dopolnjuje obsežna paleta tehničnih in s procesi povezanih storitev.

TEHNOLOGIJA.

Holistične rešitve

Tehnološke napredne, procesom prilagojene in celovite rešitve na področju mazanja so najpomembnejši dejavniki uspeha skupine FUCHS. Naša po vsem svetu razširjena mreža strokovnjakov izpolnjuje zahteve kupcev na globalnem nivoju s svojim hitrim in učinkovitim delovanjem na različnih strokovnih področjih. Približno vsak deseti zaposleni dela na področju raziskav in razvoja. Družba se trenutno ukvarja z več kot 600 raziskovalnimi in razvojnimi projekti, katerih cilj je priskrbeti optimalne odgovore na zahteve naših kupcev. Tako lahko ohranjamo svoje vodilno tehnološko mesto na pomembnih poslovnih segmentih. Tu ne gre le za učinkovitost, izkoristek, varnost in zanesljivost, ampak tudi za trajnostni vidik maziv – od njihove izdelave do zavrženja na odpad.

LJUDJE.

Osebna predanost

S svojimi približno 5.000 zelo usposobljenimi in specializiranimi zaposlenimi po vsem svetu smo kos zahtevnim izzivom pri izpolnjevanju zahtev naših kupcev. Globalen tim zaposlenih v skupini FUCHS se šteje kot zelo usklajen in visoko motiviran ter z osebnim angažmajem leto za letom nadaljuje zgodbo o uspehu blagovne znamke FUCHS. Intenziven dialog z našimi kupci in poslovnimi partnerji in medsebojno zaupanje omogočajo, da lahko vedno poiščemo optimalno in kupcu prilagojeno rešitev na področju mazanja ter izpolnimo kupčeve individualne potrebe.

Naša strategija - FUCHS2025

FUCHS se sooča z novimi izzivi v tem zelo dinamičnem svetu, ne glede na to ali gre za globalne zahteve kupcev ali nove poslovne modele, ki jih omogoča napredek digitalizacije ali megatrendov, kot sta premik na električna vozila in avtonomna vožnja.


Nova miselnost za izzive prihodnosti

Nove rešitve zahtevajo nove načine delovanja. In novi načini delovanja zahtevajo nov pristop in svež način razmišljanja.


Ključni elementi

Te izzive želimo uporabiti kot priložnost. Zato se nanje odzivamo z novo miselnostjo - odnosom, ki strategijo, strukturo in kulturo namensko in smiselno združuje.


Vizija – Being First Choice

"Želimo nadgraditi svoje prednosti in globalno uskladiti našo organizacijo, da se bo naša vizija uresničila: 'Being First Choice.'"

Stefan Fuchs, CEO FUCHS Skupine


Strateški stebri

Šest strateških stebrov je osnova naše strategije. So vodilna načela za naše strateške ukrepe za dosego naše vizije FUCHS2025.
Globalna moč

Strateški cilji:

 • Uporabiti segmentacijo kot osnovo za strateški in globalni razvoj poslovanja ter boljše prodiranje na trg
 • Do leta 2025 doseči večje ravnovesje med vsemi tremi svetovnimi regijami, tako da v azijsko-pacifiški in ameriški regiji dosežemo rast nad povprečjem Skupine
 • Nadalje izpopolniti profil blagovne znamke, okrepiti vrednost in privlačnost blagovne znamke


Osredotočenost na kupca in trg

Strateški cilji:

 • Maksimalno se približati kupcem in okrepiti prodajo po načelu ustvarjanja vrednosti ter postati celovit dobavitelj našim strankam 
 • Do leta 2025 razviti globalni portfelj storitev in preiti od pristopa prodaje izdelkov, na pristop, ki temelji na prodaji rešitev
 • Do leta 2025 razviti globalni portfelj storitev in preiti od pristopa prodaje izdelkov, na pristop, ki temelji na prodaji rešitev
 • Sistematično uvajati nove poslovne modele v širši svet mazanja


Tehnološki vodja

Strateški cilji:

 • Ustvariti inovativno miselnost in povečati našo inovacijsko moč - na področju raziskav in razvoja in tudi širše. Do leta 2025 postati tehnološki vodja na ciljnih segmentih.
 • Uvesti inovacije naših izdelkov in operativne uspešnosti, kar nas bo še bolj povezalo z našimi strankami tudi onkraj področja maziv z uvedbo novih digitalnih rešitev in platform
 • Do leta 2025 pripeljati vse tri razvojno-raziskovalne centre (na Kitajskem, v ZDA in v Nemčiji) na enak strokovni nivo


Operativna odličnost

Strateški cilji:

 • Do leta 2025 uvesti globalno proizvodno in distribucijsko omrežje - samozadostna središča za oskrbo in tehnologijo v Azijsko-pacifiški regiji, EMEA ter obeh Amerikah
 • Nadaljnja standardizacija proizvodnih procesov in postopkov nabava za doseganje učinkovitejše dobavne verige
 • Ustvariti transparentnost podatkov na podlagi globalnih struktur in harmonizacije sistemov


Ljudje in organizacija

Strateški cilji:

 • Biti prva izbira pri naših obstoječih in prihodnjih kadrih
 • Tudi v prihodnje izboljševati delovna okolja in globalno sodelovanje
 • Izboljševati razvojne programe, modele kompetenc in načrtovanje nasledstva; okrepiti globalno pridobivanje in ohranitev strokovnega kadra
 • Spodbujati internacionalizacijo entitet, oddaljeno vodstvo, mednarodno menjavo delovnih mest, itd.


Trajnost

Strateški cilji:

 • Ekonomska trajnost
  • Z ustreznim povečanjem naše dodane vrednosti, ustvariti trajnostno rast prihodkov s 15% stopnjo EBIT
 • Ekološka trajnost
  • CO2-nevtralna proizvodnja (“gate-to-gate”) od leta 2020 in CO2-nevtralni izdelki (“cradle-to-gate”) do 2025. Spodbujati dodatne projekte ekološke trajnosti
 • Družbena trajnost
  • Še naprej spodbujati projekte korporativne družbene odgovornosti


Poudarki

Trajnostna rast prihodkov na osnovi operativne odličnosti s 15% stopnjo EBIT in ustrezno rastjo dodane vrednosti

Boljši prodor na trg s segmentacijo trgov

Tehnološko vodstvo na ciljnih segmentih do leta 2025

Nadpovprečna rast v azijsko-pacifiški in ameriški regiji

Biti prva izbira pri naših obstoječih in prihodnjih kadrih

CO2-nevtralna proizvodnja  “gate-to-gate” od 2020 in CO2-nevtralni izdelki “cradle-to-gate” do 2025

Elektronski naslov: