Nazaj na vsebino

Izjava o varstvu podatkov

 

Dobrodošli pri FUCHS MAZIVA LSL, d. o. o.!


Zelo nas veseli, da ste obiskali našo spletno stran; zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje za naše podjetje, proizvode in za spletne strani. Varstvo in varovanje podatkov pri dostopanju do naše spletne strani sta za nas izjemno pomembna. Zato bi radi izkoristili to priložnost, da vas obvestimo o osebnih podatkih, ki se nanašajo na vas in ki jih zajamemo, ko obiščete našo spletno stran, ter o namenih, za katere se uporabljajo. Zato vas prosimo, da upoštevate informacije, ki jih podajamo v nadaljevanju.

Glede na to, da je zaradi zakonodajnih sprememb ali sprememb v naših internih postopkih treba spremeniti to izjavo o varstvu podatkov, vas prosimo, da redno berete to izjavo o varstvu podatkov. Izjavo o varstvu podatkov si lahko kadar koli ogledate, jo shranite ali natisnete, in sicer tako, da izberete možnost »Izjava o varstvu podatkov«.

 

§ 1    Upravljavec podatkov in obseg uporabe

Upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) in drugih nacionalnih zakonov držav članic na področju varstva podatkov pa tudi druge zakonodaje na področju varstva podatkov je:

FUCHS MAZIVA LSL, d. o. o.

Cesta krških žrtev 135 C

8270 Krško

Tel. št.: +386 (0)7 499 10 30

Št. faksa: +386 (0)7 499 10 40

E-naslov: narocila@fuchs.com 

Naslov spletne strani: https://www.fuchs.com/si

Generalni direktor

Bogdan Planinc

Ta izjava o varstvu podatkov se nanaša na strani, ki jih je na internetu objavilo podjetje FUCHS MAZIVA LSL, d. o. o., in ki si jih je mogoče ogledati na domeni www.fuchs.com/gruppe in vseh poddomenah (v nadaljevanju: »naša spletna stran«).

 

§ 2    Načela obdelave podatkov

Osebni podatki so opredeljeni kot vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo. To vključuje, na primer, informacije, kot so: vaše ime, starost, naslov, telefonska številka, datum rojstva, e-naslov, naslov IP ali vaše uporabniško vedenje. Informacije, s katerimi ne moremo (ali lahko samo z nesorazmerno veliko mero truda) podatkov povezati z vami kot osebo – npr. z anonimizacijo informacije – se ne štejejo za osebne podatke. Za obdelavo osebnih podatkov (npr. zbiranje, dostopanje, uporaba, hramba ali prenos osebnih podatkov) mora vedno obstajati podlaga v zakonodaji ali pa mora biti za to pridobljeno vaše soglasje. Obdelani osebni podatki so izbrisani, takoj ko je dosežen namen obdelave in če niso podane zakonske obveznosti v povezavi z njihovo hrambo, ki morajo biti izpolnjene.

V nadaljevanju boste našli informacije o posebnih procesih, obsegu in o namenu obdelave podatkov, pravni podlagi za obdelavo in časovno obdobje, za katero se podatki hranijo v tistih primerih, ko obdelujemo vaše osebne podatke za to, da vam lahko nudimo določene storitve.

 

§ 3    Posamezni procesi v povezavi z obdelavo podatkov

1.   Zagotavljanje in uporaba spletne strani

a.  Vrsta in obseg obdelave podatkov

Ko dostopate do naše spletne strani in jo uporabljate, zajamemo podatke, ki jih vaš brskalnik samodejno prenese na naš strežnik. Ti podatki se začasno shranijo v tako imenovani dnevnik.

Ko uporabljate našo spletno stran, zajamemo naslednje podatke, ki jih potrebujemo zaradi tehničnih razlogov za to, da vam lahko prikažemo našo spletno stran ter da zagotovimo njeno stabilnost in varnost; te podatke tudi analiziramo, a samo za statistične namene:

 • naslov IP izvornega računalnika
 • datum in čas dostopa
 • ime in naslov URL-datoteke, do katere ste imeli dostop
 • spletna stran, ki omogoča dostop (napotilni naslov URL)
 • obiskane poddomene upravljavca
 • uporabljeni brskalnik, in če je mogoče, operacijski sistem vašega računalnika ter ime vašega ponudnika dostopa
 • status dostopa (koda statusa http)

b. Pravna podlaga

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je podana v členu 6 (1) (f) GDPR. Zgoraj navedena obdelava podatkov je potrebna zaradi zagotavljanja spletne strani in zato za namene legitimnih interesov našega podjetja.

c.  Trajanje hrambe podatkov

Dnevnik, ki je ustvarjen ob uporabi naše spletne strani, se hrani za čas 14 dni in je nato izbrisan. Zajetje podatkov in njihova hramba sta potrebna za delovanje internetnih strani ter za zagotavljanje stabilnosti in kakovosti te storitve. Do večje in/ali daljše hrambe podatkov lahko pride v posameznih primerih, če je to predpisano z zakonom.

 

2.  Možnosti stikov na naši spletni strani

Prek naše spletne strani lahko uporabite naslednje različne možnosti stikov z e-pošto:

Splošna kontaktna točka: narocila@fuchs.com

a.  Vrsta in obseg obdelave podatkov

Vsak uporabnik naše spletne strani lahko pošlje svoje poizvedbe ali sporočila na te e-naslove. Naša osrednja točka za poizvedbe in zadevni posebni oddelki – Prodaja & trženje, Poizvedbe in človeški viri – bodo obravnavali poizvedbe/sporočila na podlagi kontaktnega obrazca, ki ste ga uporabili, prek e-pošte. Podatki, ki jih zberemo, so omejeni na e-naslov računa e-pošte, ki ste ga uporabili za to, da ste stopili v stik z nami, skupaj z vsemi osebnimi podatki, ki nam jih posredujete v okviru vaše poizvedbe/sporočila.

b.  Pravna podlaga

Zbiranje podatkov je dovoljeno na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR, saj je podan vzajemen interes med vami in našim podjetjem pri vzpostavljanju stikov in komuniciranju pa tudi utemeljen interes na strani našega podjetja pri obdelavi zgoraj omenjenih podatkov za to, da lahko odgovorimo na vašo poizvedbo/sporočilo.

c.  Trajanje hrambe podatkov

Časovno obdobje, za katero se bodo zgoraj navedeni podatki shranjevali, je odvisno od razloga, zaradi katerega ste stopili v stik z nami. Vaši podatki bodo rutinsko izbrisani, ko bo razlog za komunikacijo postal brezpredmeten in hramba ne bo več potrebna (npr. ko je bil podan odgovor na vašo poizvedbo/sporočilo oziroma je bilo to razrešeno).

 

§ 4  Deljenje podatkov s tretjimi osebami

Vaše osebne podatke delimo s tretjimi osebami samo, če:

 • ste nam podali svoje izrecno dovoljenje za to skladno s členom 6 (1), stavek 1, točka a GDPR;
 • je to skladno s členom 6 (1), stavek 1, točka c GDPR podana pravna obveznost, da to izvedemo;
 • je to pravno dovoljeno in skladno s členom 6 (1), stavek 1, točka b GDPR potrebno za izpolnitev pogodbe z vami;
 • je skladno s členom 6 (1), stavek 1, točka f GDPR, deljenje vaših podatkov potrebno za varovanje upravičenega interesa na strani FUCHS SE in ni razloga za domnevanje, da imate večjo pravico do tega, da se vaši podatki ne delijo s tretjo osebo, in je to pravico treba zaščititi;
 • je skladno s členom 6 (1), stavek 1, točka f GDPR treba deliti vaše podatke za uveljavitev, izvajanje ali za obrambo pravnega interesa in ni razloga za domnevanje, da imate večjo pravico do tega, da se vaši podatki ne delijo s tretjo osebo, in je to pravico treba zaščititi.

 

§ 5   Uporaba piškotkov

Za več informacij o uporabi piškotkov na naši spletni strani, pojdite na Cookie Policy.

§ 6   Priključki

1.    Facebook in LinkedIn

Naše spletne strani imajo socialne priključke za družabni omrežji »Facebook« (Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, ZDA) in »LinkedIn« (LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043). Mogoče je, da se osebni podatki o obiskovalcih spletne strani zberejo prek teh priključkov in povežejo z zadevno storitvijo.

FUCHS MAZIVA LSL d.o.o. sam ne zbira nobenih osebnih podatkov prek socialnih priključkov ali z njihovo uporabo. Z namenom, da preprečimo prenos podatkov k ponudniku storitve v ZDA brez védenja uporabnika, smo na naši spletni strani vpeljali tako imenovano rešitev Shariff. Ta omogoča, da so socialni priključki povezani samo kot grafični element na spletni strani. Ta grafični element vsebuje povezavo na spletno stran ponudnika zadevnega priključka. Na storitev ponudnika ste preusmerjeni, samo če kliknete na enega izmed teh grafičnih elementov. Ta rešitev zagotavlja, da osebni podatki niso samodejno preneseni k ponudnikom zadevnega priključka, ko obiščete našo spletno stran. Če kliknete na enega izmed grafičnih elementov socialnih priključkov, se lahko podatki prenesejo in shranijo pri zadevnih ponudnikih. Če ne kliknete na enega izmed grafičnih elementov, ne bo prišlo do nobenega prenosa 

podatkov med vami in ponudnikom zadevnega socialnega priključka. Več informacij o rešitvi Shraiff lahko najdete na tej spletni strani: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Ko enkrat kliknete na socialni priključek, bo zadevni ponudnik prejel informacijo, da ste obiskali zadevno stran na naši spletni strani. Upoštevajte, da ni treba, da imate uporabniški račun za zadevno storitev, in da ni treba, da ste prijavljeni za to, da se navedeno zgodi. Če pa že imate uporabniški račun pri zadevnemu ponudniku storitev in ste že prijavljeni, ko obiskujete našo spletno stran, bodo podatki, ki jih zajame socialni priključek, neposredno povezani z vašim računom. Če ne želite, da se podatki povežejo z vašim profilom pri ponudniku storitve, se morate odjaviti iz svojega uporabniškega računa, preden kliknete na socialni priključek.

Upoštevajte, da FUCHS MAZIVA LSL d.o.o. nima vpliva na to, ali in v kakšnem obsegu zadevni ponudniki storitev zbirajo osebne podatke. Ne poznamo obsega, namena ali trajanja hrambe v povezavi z zbranimi podatki. Želimo pa poudariti, da je treba predpostavljati, da socialni priključki zberejo in uporabijo vsaj naslove IP in informacije, ki se nanašajo na vaše naprave. Prav tako je mogoče, da zadevni ponudniki storitev uporabljajo piškotke.

Prosimo, preberite obvestila o varstvu podatkov neposredno na spletnih straneh zadevnih storitev, da boste tako ugotovili, kakšna sta obseg in namen aktivnosti zbiranja podatkov vsake storitve ter kako se vaši podatki nadalje obdelujejo in uporabljajo. Prav tako boste tako našli informacije o svojih pravicah iz naslova varstva svojo in možnostih nastavitev, da na teh straneh zaščitite vašo zasebnosti.

Facebook, Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ZDA

LinkedIn, Inc., LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

 

2.  XING

Na naši spletni strani je uporabljen gumb »XING«. Ko kliknete na ta gumb, se prek vašega brskalnika hitro vzpostavi povezava s strežniki XING, AG (v nadaljevanju: XING), ki zagotavljajo funkcije »gumba XING«. XING na podlagi vašega dostopanja do te spletne strani ne shranjuje nobenih vaših osebnih podatkov. XING še zlasti na shranjuje nobenih naslovov IP. Prav tako ni narejena nobena analiza v povezavi z vašim vedenjem s pomočjo uporabe piškotkov v povezavi z »gumbom za deljenje XING«. Trenutne informacije v povezavi z varstvom podatkov, ki se nanašajo na »gumb za deljenje XING«, in dodatne informacije lahko vidite na naslednjih straneh:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

in www.xing.com/privacy.

 

Za prenos podatkov v ZDA trenutno morda ni ustreznih jamstev. Obstajajo omejitve glede varstva osebnih podatkov, ki izhajajo iz dejstva, da lahko po ameriški zakonodaji varnostni organi dostopajo do podatkov prenesenih iz EU v ZDA in jih uporabljajo brez omejitev, kolikor je to nujno potrebno. Kot zadevna oseba morda ne boste mogli sprožiti pravnega postopka proti takšni uporabi, tudi če niste državljan ZDA.

§ 7    Hiperpovezave

Na naši spletni strani so tako imenovane hiperpovezave do spletnih strani drugih ponudnikov. Če aktivirate te hiperpovezave, boste preusmerjeni z naše strani neposredno na spletne strani drugih ponudnikov. To je med drugim razvidno iz spremembe naslova URL. FUCHS MAZIVA LSL, d. o. o., nima vpliva na vsebino ali zasnovo spletnih strani teh drugih ponudnikov. Zato je razumljivo, da zagotovila v tej izjavi o varstvu podatkov ne veljajo za spletne strani teh ponudnikov. Pozanimajte se o obravnavi svojih osebnih podatkov pri teh organizacijah, s tem da neposredno obiščete njihove spletne strani.

 

§ 8  Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo

GDPR vam je kot posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, podelil naslednje pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov:

 • Člen 15 GDPR vam zagotavlja, da lahko zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo v povezavi z vami. Še zlasti lahko zahtevate informacije o namenih, za katere obdelujemo podatke, ki se nanašajo na vas; kategorijah osebnih podatkov; kategorijah prejemnikov, ki so jim bili ali bodo vaši podatki prikazani; načrtovanem trajanju hrambe podatkov; obstoju pravice do popravka, izbrisa, omejitve obdelave ali ugovora zoper obdelavo; obstoju pravice do pritožbe; izvoru podatkov o vas, če jih nismo zbrali mi; ali bodo podatki posredovani v tretjo državo ali mednarodnim organizacijam; ali so podatki izbrani na podlagi avtomatiziranega procesa odločanja ali profiliranje, skupaj s pomembnimi informacijami o podrobnostih tega procesa, kjer je to mogoče.
 • Člen 16 GDPR vam zagotavlja, da lahko zahtevate takojšen popravek ali dopolnitev svojih osebnih podatkov, s katerimi razpolagamo.
 • Člen 17 GDPR vam zagotavlja, da lahko zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, s katerimi razpolagamo, pod pogojem, da njihova obdelava ni potrebna za izvajanje pravice do svobode izražanja in informacij, izpolnitev pravne obveznosti, za razloge javnega interesa ali da se uveljavijo, izvajajo ali branijo pravni zahtevki.
 • Člen 18 GDPR vam zagotavlja, da lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če ugovarjate točnosti podatkov; ko je obdelava nezakonita; ko podatkov ne potrebujemo več, vi pa nasprotujete njihovemu izbrisu, ker jih potrebujete za uveljavitev, izvajanje ali za obrambo pravnih zahtevkov. Prav tako imate pravico skladno s členom 18 GDPR, če ugovarjate obdelavi skladno s členom 21 GDPR.
 • Člen 20 GDPR vam zagotavlja, da prejmete v strukturirani, ažurni in v strojno berljivi obliki osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, ali pa lahko zahtevate, da se posredujejo drugemu upravljavcu.
 • Člen 7 (3) GDPR vam zagotavlja, da lahko kadar koli prekličete soglasje, ki ste nam ga podali. Posledica navedenega je, da v prihodnje ne bomo več obdelovali podatkov na podlagi tega soglasja.
 • Člen 77 GDPR vam daje pravico do pritožbe pri nadzornem organu. Kontaktne informacije nadzornega organa, ki je pristojen za naše podjetje, so:

Informacijski pooblaščenec

Zaloška cesta 59

1000 Ljubljana, Slovenia

Tel. št.: +386 (0)1 230 97 30

Št. faksa: +386 (0)1 230 97 78

E-naslov: gp.ip@ip-rs.si

Naslov spletne strani: https://www.ip-rs.si/

 

§ 9  Pravica do ugovora

Če so vaši osebni podatki obdelovani na podlagi legitimnih interesov, člen 6 (1), stavek 1, točka f GDPR določa, da lahko skladno s členom 21 GDPR podate ugovor zoper obdelavo svojih osebnih podatkov, če so za to podani razlogi glede na vašo konkretno situacijo ali pa se vaš ugovor nanaša na neposredno trženje. Ob neposrednem trženju imate splošno pravico do ugovora, ki jo moramo upoštevati, ne da bi bilo za to treba zatrjevati obstoj konkretne situacije.

 

§ 10  Ukrepi za varovanje podatkov in varnostno kopiranje

Zavezujemo se varovati vašo zasebnost in obravnavati vaše osebne podatke z največjo stopnjo zaupnosti. Z namenom, da se izognemo manipulaciji, izgubi ali zlorabi osebnih podatkov, ki smo jih shranili in ki se nanašajo na vas, smo sprejeli obsežne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih rutinsko preverjamo in posodabljamo skladno s tehnološkimi izboljšavami. Te vključujejo uporabo priznanih metod za šifriranje (SSL ali TLS). Moramo pa izpostaviti, da je zaradi sestave interneta mogoče, da druge osebe ali ustanove, ki so zunaj dometa naše odgovornosti, ne ravnajo skladno s pravili v povezavi z varstvom podatkov in zgoraj navedenimi varnostnimi ukrepi. Še zlasti to velja za nešifrirane podatke, npr. če so poslani po e-pošti, ki jih utegnejo prebrati tretje osebe. Na to nimamo tehničnega vpliva. Odgovornost uporabnika je, da zaščiti podatke, ki jih ima, zoper zlorabo, s šifriranjem ali s pomočjo katere druge metode.

Če imate v povezavi z zgoraj navedenim kakšna vprašanja, vas vabimo, da stopite v stik z nami prek enega izmed naslovov, navedenih v rubriki 1.

FUCHS MAZIVA LSL d. o. o.

Elektronski naslov: