Nazaj na vsebino

Prosimo, upoštevajte

Zaradi enostavnosti naše spletne strani so vse navedbe pogosto v moškem spolu. Samoumevno je, da v vseh primerih enakovredno mislimo na osebe ženskega in moškega spola.
 

Kontakt

FUCHS MAZIVA LSL prodaja in proizvodnja d.o.o.
Generalni direktor Bogdan Planinc
Cesta krških žrtev 135C
8270 Krško / Slovenija
Telefon: +386 7 499 10 30
Telefaks: +386 7 499 10 40
Elektronski naslov: narocila@fuchs.com

Številka vložka v sodnem registru: 058/1-02055/00
Pristojno sodišče: Okrožno sodišče v Krškem
Id. Št. za DDV: SI 91864755

Uporaba, kopiranje in posredovanje vse dokumentacije, ki jo je objavil FUCHS MAZIVA LSL prodaja in proizvodnja d.o.o. na tem spletnem strežniku je s tem dovoljena ob pogoju, da je vsaka kopija opremljena s celotnim obvestilom o pridržanih avtorskih pravicah in noben del te dokumentacije se ne sme uporabljati za komercialne namene, temveč izrecno le za informativne namene znotraj posamezne organizacije.

Vse informacije, objavljene na tej spletni strani so posredovane brez kakršnekoli odgovornosti, niti izrecne niti implicitne, vključno z odgovornostjo iz trgovske dejavnosti, odgovornostjo za primernost za posamezne predvidene vrste uporabe in odgovornostjo glede kršitve obstoječih pravic. FUCHS MAZIVA LSL prodaja in proizvodnja d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne nepravilne navedbe tehničnih podatkov ali strojepisnih napak v tehnični dokumentaciji. FUCHS MAZIVA LSL prodaja in proizvodnja d.o.o. si pridržuje pravico do občasnega dodajanja oziroma spreminjanja katerihkoli informacij na svoji spletni strani.

Fotografije iz Shutterstock.com

FUCHS MAZIVA LSL prodaja in proizvodnja d.o.o.

Elektronski naslov: