Nazaj na vsebino

FUCHS skladen sistem upravljanja

FUCHS je globalno delujoča skupina, ki se ukvarja z mazivi in deluje na številnih poslovnih področjih, zaradi česar je neprenehoma izpostavljena konkurenci. In s to konkurenco se soočamo brez kakršnihkoli omejitev. Za nas je poštena konkurenca temelj integritete in napredka in nam prinaša nove možnosti in razvojne priložnosti, s katerimi se lahko pojavimo na trgu.

Vsak zaposleni v skupini FUCHS mora ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. Vodstvo in ostali zaposleni morajo brez izjem pri svojem vsakodnevnem delu upoštevati veljavne zakonske določbe, smernice in družbene standarde in pri tem ni pomembno, ali gre za mednarodne ali lokalne predpise. Nezakonito obnašanje lahko ogrozi podobo naše skuine, oslabi naš položaj na trgu in tudi lahko povzroči škodo naši dejavnosti.

Leta 2004 je družba FUCHS uvedla etični kodeks, ki med drugim določa tudi načela poštene konkurence, transparentnosti in integritete. Upravljanje družbe in zagotavljanje skladnosti sta zaupana neposredno upravi skupine. Sistem za upravljanje skladnosti z zakonodajo družbe FUCHS vključuje vodjo za področje skladnosti in organizacijo za to, ki podpira naše zaposlene in jim svetuje po vsem svetu. V vsakem lokalnem obratu deluje po ena oseba, pristojna za področje skladnosti z zakonodajo.

Tretja dopolnjena verzija Etičnega kodeksa je bila ponovno izdana v letu 2016 in smernice, ki veljajo za najpomembnejša področja za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo, vključujejo določbe za preprečevanje korupcije in nelojalne konkurence, a niso omejene le na to, so obvezujoče in zagotavljajo, da se vsakogar obravnava v skladu z zakonodajo in etičnimi načeli. Poleg omenjene pobude posredujemo ustrezne informacije in organiziramo usposabljanja, nenehno analiziramo in sankcioniramo kršitve skladnosti z zakonodajo, imamo na voljo telefonsko linijo za tovrstne zadeve, redno pripravljamo poročila o tej tematiki in izvajamo redna preverjanja skladnosti z zakonodajo.


Komunikacija v povezavi s skladnostjo z zakonodajo v družbi FUCHS

15. septembra 2014 je družba FUCHS uvedla internetni sistem poročanja, ki smo ga poimenovali FUCHS Compliance Communication (komunikacija v povezavi s skladnostjo z zakonodajo). Ta sistem temelji na standardizirani rešitvi izvajalca Business Keeper AG in izpolnjuje najstrožje varnostne standardov s področja IT. Uporabniku oziroma uporabnici omogoča, da podrobno opiše svoja opažanja in vzpostavi dialog s pristojno osebno za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo. Uporabnik lahko, če tako želi, ostane anonimen skozi celoten postopek.

Uporabniki so lahko prepričani, da družba FUCHS nima nobenih interesov v povezavi z zbiranjem osebnih podatkov. Ta spletna stran nima vključene nobene hiperpovezave do sistema za poročanje in tako preprečuje sledljivost. Za dostop do sistema za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo skupine FUCHS kopirajte spodnji URL naslov v svoj internetni brskalnik:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Elektronski naslov: