Nazaj na vsebino

Karierne možnosti

Vsako uspešno podjetje mora imeti dobro usposobljeno osebje, na katerega se lahko zanese in izjemen vodstveni tim. S ciljanim in individualnim razvojem posameznikov ustvarjamo temelje za nenehen razvoj zaposlenih in hkrati zagotavljamo, da bodo v prihodnje odprta delovna mesta ustrezno zasedena. Če je le mogoče nova delovna mesta zapolnimo z izkušenimi ljudmi iz lastnih vrst, ki imajo potrebno znanje. Obvladovanje operativnega dela, učinkovitost in usmerjenost k potrebam zaposlenih in kupcev so odločilni dejavniki, ki jih morajo imeti osebe, ki želijo zasesti odgovorna mesta v družbi FUCHS.

Akademija FUCHS

Svoje zaposlene podpiramo pri zadovoljevanju njihovih potreb, usposabljanjih in pridobivanju ustreznih kompetenc s ciljnim delovanjem v to smer ter tako obvladujemo izzive, s katerimi se srečujemo v nenehno se spreminjajočem okolju. Ustanova FUCHS ACADEMY deluje na področju usposabljanja po vsem svetu. Znotraj te akademije izvajamo tečaje na tehničnem področju in nudimo podporo našim prodajnikom, ki s pomočjo različnih usposabljanj kontinuirano razvijajo svoje tehnično znanje. Zahtevne tečaje, ki jih organizira ustanova FUCHS ACADEMY, individualno podpirajo naši lokalni obrati, ki ponudijo ustrezno pomoč.

Ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem

Omogočanje združevanja družinskega in poklicnega življenja štejemo kot bistveno zahtevo za lojalnost in učinkovito delovanje svojih zaposlenih. Zaradi tega smo prepričani, da jih moramo podpirati pri raznovrstnih izzivih v posameznih življenjskih obdobjih – od varstva otrok do oskrbe starejših družinskih članov.

Elektronski naslov: