Jump to content

Product brochures - In Swedish

Produktprogram industri

Hydrauloljor, växellådsoljor, turbinoljor och andra produkter för industrin.

FUCHS Spray

En översikt över våra sprayer.

Lab Advisor Oljeanalyser

Hälsokontroll för maskiner och motorer.

Handbooks, guides and brochures

Fact sheets - in Swedish

Gröna smörjmedel till vindkraft

Grön el kräver gröna smörjmedel.

Lab Advisor Analyspaket

En översikt över de analyser som ingår i respektive testpaket.

Smörjmedel till vindkraftsturbiner

En översikt över smörjmedel och applikations-områden.

Lab Advisor Advanced

En lista över tillgängliga analyser inom Lab Advisor Advanced.

Alert Wind Power Gear Test

Ett färdigt analyspaket för Wind Power Gear.

Alert Turbin Test

Ett färdigt analyspaket för turbinoljor.

Multi Dope Yellow & SpectraWay Spray

Smörjfett med utomordentligt bra vidhäftning.

Technical reports

HydraWay EE

(in Swedish)

HydraWay HVXA

High Performance Hydraulic Fluids.

TurbWay SE GT & TurbWay SE GT LV

A new generation turbine fluids.

RENOLIN ZAF MC

Universal lubricating and hydraulic oils based on hydrocracked base oils

About us - in Swedish

Folder: FUCHS Lubricants 

Kort om FUCHS Lubricants i Sverige och Norden.

Customer Service

+46 775 59 59 59
Business hours:

Mon-Fri: 08:00 - 16:00