رفتن به محتوا

SOK

کاربردهای مختلف در کارخانه های قطعات پیش ساخته و مهندسی عمران و ساخت و ساز به استفاده از عوامل آزادکننده (جداکننده) بتن از طیف SOK نیاز دارند. طیف SOK شامل محصولاتی بر اساس روغن معدنی و همینطور محصولات پایداری بر اساس امولسیون ها و روغن گیاهی می شود.

Max execution time: 240