Peršokti į turinį


FUCHS jau ieško sprendimų rytdienai

Numatoma, kad alyvų techniniai ir reguliavimo reikalavimai, pavyzdžiui, REACH direktyva, turi tapti griežtesni. Dėl to padidės poreikis teikti aukštos kokybės alyvą, didinant produktų specializaciją ir individualizavimą.

Naujos didelio našumo medžiagos, pavyzdžiui, plastikai, dengtos medžiagos arba titano ir aliuminio lydiniai, kurie naudojami kosmonautikos ir medicinos inžinerijos srityse, reikalauja inovatyvių apdirbimo skysčių, pasižyminčių naujomis savybėmis. Automobilių pramonėje vis galingesni varikliai vis daugiau apkrauna transmisijas ir kelia aukštesnius reikalavimus naudojamai alyvai. Pagrindiniai pramonės iššūkiai – lengva konstrukcija, degalų taupymas ir elektrinių variklių paklausos didėjimas – reikalauja novatoriškų skysčių ir tepalų.

Dėl socialinių ir aplinkosaugai svarbių temų, pavyzdžiui, klimato kaitos ir išteklių trūkumo, aktualumo didėjimo reikia vystyti naują požiūrį į pridėtinės vertės grandinę. Raktiniai žodžiai apima CO2 mažinimą, energijos vartojimo efektyvumą, degalų naudojimo efektyvumą, regeneracinius išteklius ir perdirbimą. FUCHS susiduria su šiais naujais iššūkiais.


Bendradarbiaudama su daugybe partnerių, FUCHS intensyviai atlieka mokslinius tyrimus

Crude oil is a finite resource. Set against this background, substitutes are also required in the lubricants industry. Renewable raw materials include vegetable-based oils, such as rapeseed oil. The discussions on "food competition" from technical use of vegetable oils have led to searches for alternative raw materials that are not suitable for food or fodder production. FUCHS is therefore participating in the interdisciplinary initiative "Advanced Biomass Value" of the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). This project focuses on the development of an integrated recovery chain for conversion of third generation algae and yeast-based biomass. The objective here is to produce aviation fuels, functional lubricants, and new building materials. Lipids which are contained in certain types of algae can be used to produce high-grade lubrication components.

In the BMBF research initiative "Zero Carbon Footprint", the recycling of carbon-rich waste streams is being investigated for production of functional biomass. The project aims to generate reusable materials from waste. The keyword here is waste-to-value. The carbon contained in industrial waste water, sewage sludge and flue gas is to be converted into valuable building blocks for industrial production through microorganisms that use the waste as substrates. For FUCHS, the focus of research activities lies in the field of functional base oils and additives. Complex molecules are to be gained through enzymatic modification for use as base fluids or additives.

The research alliance "Technofunctional Proteins" of the BMBF is researching the structure-function relationships of vegetable proteins that are not suitable for food and fodder production. The project is dedicated to the use of modified proteins as additives within the scope of lubricant manufacture. Proteins of this kind can be gained from agricultural waste materials.

Electric mobility also requires lubricants. The increased use of electric motors to drive individual mobility and their further development are placing new requirements on lubricants. Even if no conventional engine oils are used, electric vehicles and in particular those with high power densities still require both lubrication (for rolling bearings and transmissions) and cooling. Electric drives in automobiles therefore require new approaches, not only in an attempt to comply with specific requirements, but also to improve the overall system with new solutions. One way in which FUCHS addresses these questions is in the ongoing EU project entitled "Optimized Electric Drivetrain by Integration (ODIN)". Robert BOSCH GmbH is the coordinator of this project, and FUCHS is the lubricant partner.

Federalinės ekonomikos ir technologijų ministerijos projektas „Pegasas“ yra 2009 m. pradėtas bendras mokslinių tyrimų projektas, skirtas padidinti energijos vartojimo efektyvumą lengvųjų automobilių važiuoklei (variklis, transmisija, guoliai). Dešimt bendrovių ir institutų ieško medžiagų ir alyvų sprendimų, kurie sumažintų degalų suvartojimą.

Žalios naftos ištekliai yra riboti. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, alyvų pramonėje taip pat reikalingi naftos produktų pakaitalai. Atsinaujinančias žaliavas sudaro ir augalinio pagrindo alyvos, pavyzdžiui, rapsų aliejus. Diskusijos dėl „maisto konkurencijos“, kylančios dėl augalinių aliejų techninio panaudojimo, atvedė prie alternatyvių žaliavų, kurios nėra tinkamos nei maisto, nei pašarų gamybai. Todėl FUCHS dalyvauja tarpdisciplininėje Vokietijos federalinės švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos iniciatyvoje „Pažangiosios biomasės vertė“. Šiame projekte daugiausia dėmesio skiriama integruotai atsinaujinimo grandinei, skirtai trečiosios kartos dumblių ir mielių biomasei konvertuoti. Tikslas čia yra sukurti aviacinius degalus, funkcines alyvas ir naujas statybines medžiagas. Lipidai, kurių yra tam tikrų dumblių sudėtyje, gali būti naudojami aukštos kokybės tepimo komponentams gaminti.

Mokslinių tyrimų iniciatyvoje „Nulinis anglies pėdsakas“ anglies turinčių atliekų srautų perdirbimas tiriamas dėl panaudojimo funkcinės biomasės gamybai. Projekto tikslas yra gaminti pakartotinai naudojamas medžiagas iš atliekų. Raktinis žodis čia yra „vertingos atliekos“. Pramoninių nuotekų, nuotekų dumblo ir išmetamųjų dujų sudėtyje esanti anglis turi būti paversta vertingais pramoninės gamybos elementais per mikroorganizmus, kurie naudoja atliekas kaip substratus. FUCHS moksliniams tyrimams skiriamas dėmesys daugiausia kreipiamas į funkcinių bazinių alyvų ir priedų sritį. Kompleksinės molekulės turi būti gautos per fermentinę modifikaciją ir turi būti skirtos naudoti kaip pagrindiniai skysčiai arba priedai.

Vokietijos federalinės švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos mokslinių tyrimų aljansas „Technofunkcionalūs baltymai“ tiria augalinių baltymų struktūros ir funkcijos ryšius, kurie nėra tinkami maisto ir pašarų gamybai. Projektas skirtas modifikuotų baltymų, kaip priedų, skirtų alyvos gamybai, naudojimui. Tokio tipo baltymus galima gauti iš žemės ūkio atliekų.

Elektriniam mobilumui taip pat reikalingos alyvos. Naujus reikalavimus alyvoms kelia ir padidėjęs elektrinių variklių naudojimas lengvųjų automobilių gamybos srityje bei jų technologijos tobulinimui. Net jei nenaudojamos jokios įprastos variklio alyvos, elektrinės transporto priemonės, ypač tos, kurioms reikia didelės galios, vis dar reikalauja tiek tepimo (guoliams ir važiuoklėms), tiek aušinimo. Todėl elektrinėms automobilių pavaroms reikia naujo požiūrio ne tik siekiant atitikti konkrečius reikalavimus, bet ir gerinant bendrą sistemą priimant naujus sprendimus. Vienas būdas, kurį naudoja FUCHS spręsdama šiuos klausimus, apibrėžiamas ES projekte, kurio pavadinimas „Optimizuota elektrinė važiuoklė pasitelkiant integraciją“. „Robert BOSCH GmbH“ yra šio projekto koordinatorius, o FUCHS yra alyvų tiekimo partneris.

Vidas Gečys
Tel.:+370 698 70383
Managing Director
Sales Director of the Baltic States