Peršokti į turinį

FUCHS atitikties valdymo sistema

FUCHS, kaip visame pasaulyje veikianti alyvos grupė, vystanti veiklą įvairiose srityse, nuolat patiria konkurenciją. Su konkurencija susiduriame be jokių apribojimų. Mums teisinga konkurencija yra sąžiningumo ir pažangos pagrindas; ji mums suteikia pasirinkimo ir plėtros galimybių rinkoje.

Kiekvienas FUCHS darbuotojas turi veikti pagal galiojančią teisę. Vadovai ir darbuotojai, vykdydami su darbu susijusią veiklą, yra be išimties raginami laikytis atitinkamų taikytinų įstatymų, gairių ir socialinių standartų, neatsižvelgdami į tai, ar tai yra viršvalstybinės, ar vietos taisyklės. Neteisėtas elgesys gali pakenkti mūsų įvaizdžiui; tai silpnina mūsų pozicijas rinkoje ir gali sukelti ekonominę žalą mūsų bendrovei.

2004 m. FUCHS paskelbė elgesio kodeksą, kuriame be kitų standartų nustatomi teisingos konkurencijos, skaidrumo ir sąžiningumo principai. Įmonės valdymo ir atitikties reikalai yra tiesiogiai priskirti Direktorių valdybai. FUCHS atitikties valdymo sistemą sudaro vyriausiasis atitikties pareigūnas ir atitikties organizacija, kuri teikia pagalbą mūsų darbuotojams ir juos konsultuoja visame pasaulyje. Kiekvienam vietos padaliniui priskiriamas vienas atitikties pareigūnas.

Trečioji iš dalies pakeista elgesio kodekso redakcija, kuri buvo iš naujo išleista 2016 m., ir gairės, taikomos svarbiausioms atitikties sritims, kurios, be kita ko, apima kovos su korupcija ir konkurencijos klausimus, yra privalomos veiksmų sistemos siekiant užtikrinti, kad kiekvieno asmens elgesys visuomet būtų atliekamas pagal įstatymą ir atitiktų etikos principus. Prie šios iniciatyvos pridedamos informacijos ir mokymo priemonės, nuosekli analizė ir sankcijos už reikalavimų laikymosi taisyklių pažeidimus, atitikties specialioji telefono linija, reguliarios atitikties ataskaitos ir specialus atitikties auditas.


FUCHS atitikties komunikatas

2014 m. rugsėjo 15 d. FUCHS paleido internetinę ataskaitų teikimo sistemą „FUCHS Compliance Communication“ (FUCHS atitikties komunikatas). Sistema pagrįsta standartiniu paslaugos teikėjo „Business Keeper AG“ sprendimu, kuris atitinka aukščiausius IT saugumo standartus. Jis leidžia vartotojui išsamiai apibūdinti savo pastabas ir pradėti dialogą su atitikties pareigūnu. Jei pageidaujama, per visą procesą vartotojas gali likti visiškai anonimiškas.

Vartotojai gali būti tikri, kad FUCHS neturi jokio intereso dokumentuoti jų asmens duomenis. Svetainėje nėra hipersaito į ataskaitų teikimo sistemą, todėl nėra jokio atsekamumo. Norėdami prisijungti prie FUCHS atitikties ryšio sistemos, nukopijuokite toliau nurodytą interneto adresą (URL) į savo naršyklę:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Vidas Gečys
Tel.:+370 698 70383
Managing Director
Sales Director of the Baltic States