Peršokti į turinį

Susisiekti

FUCHS LUBRICANTS LITHUANIA, UAB

Direktorius Vidas Gečys

Savanorių pr. 176C, Vilnius

LT-03154 Lietuva

Telefonas: +370 698 70383

El paštas: lietuva@fuchs-oil.com

Juridinio asmens kodas: 303346003

Įregistravimo data: 2014-07-10

Leidimas naudoti, kopijuoti ir platinti FUCHS LUBRICANTS LITHUANIA, UAB paskelbtą dokumentaciją šiame pasaulinio žiniatinklio serveryje suteikiamas su sąlyga, kad kiekvienoje kopijoje yra šis autorių teisių pranešimas ir kad nė viena dokumento dalis nėra naudojama komerciniais tikslais ir gali būti taikoma tik informacijos naudojimui organizacijos viduje.

Visa informacija, paskelbta šiame pasauliniame žiniatinklio serveryje, pateikiama tokia, kokia yra, be jokio pareiškimo arba garantijos, nesvarbu, ar aiškiai išreikštos, ar numanomos, įskaitant numanomas garantijas dėl tinkamumo prekybai, tinkamumo tam tikram tikslui arba nepažeidimo, bet tuo neapsiribojant. Bet kokia FUCHS autorių dokumentacija gali turėti techninių netikslumų ar spausdinimo klaidų. FUCHS LUBRICANTS LITHUANIA, UAB gali kartais atlikti šiame dokumente esančios informacijos pakeitimą arba papildymą.

FUCHS LUBRICANTS LITHUANIA, UAB

Vidas Gečys
Tel.:+370 698 70383
Managing Director
Sales Director of the Baltic States