Liigu sisule

Kontakt

FUCHS LUBRICANTS ESTONIA OÜ
Juhatuse liige Vidas Gecys

Müügijuht Erki Birnbaum
A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn
11316 Harjumaa / Eesti
Telefon: +372 625 7780
E-post: eesti(at)fuchs.com

Äriregistri kood: 12703959
KMKR nr:  EE101735753

FUCHS LUBRICANTS ESTONIA OÜ poolt selles internetiserveris avaldatud dokumentide kasutamise, kopeerimise ja levitamise luba on antud tingimusel, et igal koopial on terviklikult autoriõiguse märge ja ühtegi dokumentide osa ei kasutata kaubanduslikel eesmärkidel, vaid ainult organisatsioonisisestel teavituseesmärkidel.

Kõik selles internetiserveris avaldatud teave on esitatud „nagu on“, ilma mis tahes otseste või kaudsete garantiide ja muude tingimusteta, kaasa arvatud turustatavuse, konkreetse eesmärgiga sobivuse ja intellektuaalomandi mitterikkumise otseste garantiideta. FUCHS dokumendid võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või kirjavigu. FUCHS LUBRICANTS ESTONIA OÜ võib aeg-ajalt siin toodud teavet muuta või täiendada.

FUCHS LUBRICANTS ESTONIA OÜ

Erki Birnbaum
Telefon:+372 625 7780
Määrdeainete müügijuht