Gå til indhold

MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 2-STR

Produktbeskrivelse

MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 2-STROKE er forblandet med førsteklasses, fuldsyntetisk 2-taktsolie. MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 2-STROKE er optimeret, så benzen og aromater er reduceret til et absolut minimum. Derfor er såvel arbejdsmiljø som forurening af nærmiljøet væsentligt forbedret, i sammenligning med almindelig OKT 95, standerbenzin.

Anvendelsesområder

MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 2-STROKE an-befales til de fleste typer af 2-taktsmotorer, f.eks.

 • Plæneklippere
 • Sten- & kædesave
 • Buskryder
 • Fræsere
 • Go-carts
 • Knallerter
 • Motorcykler
 • Sneslynger

NB: Må ikke anvendes til påhængsmotorer.

Egenskaber og fordele

 • Ekstremt lavt niveau af skadelige stoffer, som benzen og aromatiske kulbrinter.
 • Sundheds- og miljømæssige fordele, sammenignet med konventionel standerbenzin.
 • Renere forbrænding.
 • Reduceret belastning af tændrør.
 • Renere forbrændingskammer.
 • Længere levetid for motoren.

Håndtering og opbevaring

Undgå hudkontakt. I tilfælde af hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Brugt olie bortskaffes på en genbrugsstation eller tilsvarende. Der findes sikkerhedsdatablade på www.fuchs.com/dk, eller de leveres på anmodning.

Brancher

 • Landbrug, skovbrug
 • Automotiv
 • Konstruktion
 • Andre industrier
 • Transport
 • Forbruger, eftermarked

Specifikationer

JASO FD

ISO-L-EGD

Godkendelser

-

FUCHS-anbefalinger

-
Bemærk

Oplysningerne på denne side er baseret på FUCHS-koncernens erfaring og ekspertise med udvikling og fremstilling af smøremidler og repræsenterer den nyeste teknik på markedet. Funktionen af vores produkter kan være påvirket af en række faktorer såsom den specifikke brug, anvendelsesmetoden, driftsmiljøet, forbehandling af komponenter, mulig ekstern kontaminering osv. Af denne grund er det ikke muligt at give universelt gyldige udsagn om funktionen af vores produkter. Vores produkter må ikke bruges i fly/rumfartøjer eller tilhørende dele. Dette gælder ikke, hvis produkterne kan fjernes igen, inden komponenterne monteres i et fly/rumfartøj. Oplysningerne her repræsenterer generelle og uforpligtende retningslinjer. Ingen garanti, hverken udtalt eller underforstået, er givet om produktets egenskaber eller egnethed til en given anvendelse. Inden produkterne tages i brug anbefaler vi derfor, at du spørger en af FUCHS-koncernens teknikere til råds om produktets funktion ved anvendelse under de gældende omstændigheder. Det er brugerens ansvar at teste den funktionelle egnethed af produkterne og at bruge dem med tilsvarende omhu. Vi arbejder løbende på at videreudvikle vores produkter. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre vores produktsortiment, produkterne og deres fremstillingsprocesser samt alle oplysninger på denne side til enhver tid og uden varsel, forudsat at der ikke er kundespecifikke aftaler, der kræver det modsatte.

Kontakt os
Navn
Kundeservice
Telefon
32 46 30 00
Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30