Gå til indhold

Vores film

Et skridt ind i fremtiden - Vores nye fabrik

Vi er utroligt stolte af vores nye og moderne produktionsanlæg, der producerer smøremidler til det svenske, norske, danske og finske marked. 

Vi tror på nordisk industri og på en bæredygtig fremtid, og her har vi en vigtig rolle at spille. Vi vil vokse og udvikle os i nærheden af og sammen med vores kunder.

Dette er en moderne, bæredygtig og inspirerende arbejdsplads og mødested.

Se filmen for at lære mere om vores nye fabrik.


Vidste du, at biologisk nedbrydelige hydraulikolier ofte har en bedre ydeevne?

At biologisk nedbrydelige produkter belaster miljøet mindre ved spild eller lækage – det synes de fleste lyder helt naturligt. Men ikke alle ved, at mange miljøtilpassede hydraulikolier desuden har bedre tekniske egenskaber, end olier, der er baseret på mineralolier. De har en længere levetid. De er bedre til at udskille luft og vand. De tåler et større temperaturområde. Og de har en bedre opløsningsevne, hvilket betyder, at du undgår problemer med belægning.

Vil du vide mere om miljøtilpassede smøreolier?

Vidste du, at den rigtige håndtering af smøreolier mindsker risikoen for driftsstop?

Meget handler om at have styr på tingene. Hvis du er omhyggelig med rengøring, har den rette opbevaring og udfører hyppig kontrol, har du meget at vinde. Ved at tænke dig om mindsker du risikoen for både forurening og driftsforstyrrelser – og samtidig forlænger du smøremidlet, maskinen og motorens levetid. Brug vores tjekliste; den hjælper dig med at sikre vedligeholdelsen med smøreolier.

Tjeklisten finder du her.


Vidste du, at et skifte fra mineral- til syntetisk olie kan spare energi, penge og skåne miljøet?

Der er meget at tjene ved at vælge den rette smøreolie type. Og gevinsterne kan blive meget store for dig, der vælger at skifte mineralolien ud med en helsyntetisk smøreolie. Lad os tage et eksempel: Hvis du har 80 tandhjul med middeludgangseffekt 35 kW og driftstid 8.000 timer – så kan du spare helt op til 92.000 kroner. Om året. Takket være et reduceret energitab og reducerede arbejdsindsatser. Samtidig reducerer du din CO2-udledning med mere end 10.000 kg om året. For en gangs skyld er det faktisk nemt at gøre det rette.

Du finder mere om energieffektivitet og viskositet her.


Vidste du, at vi tester, hvordan smøreolier påvirker højden af ølskum?

Ved fremstilling af øl er der altid en risiko for, at yderst små mængder smøreolie havner i øllet. Derfor er det vigtigt altid at bruge smøreolier, som er godkendte til fødevarekontakt – men selv smøreolier, der er klassificerede til fødevarekontakt, kan have indvirkning på, hvordan øllet skummer, når du hælder det i glasset. Når vi udvikler smøreolier kun til fremstilling af øl, udfører vi derfor strenge skumtest. Vi tester skumhøjden, og hvor mange sekunder det tager for det at falde til det halve. Derefter sammenligner vi resultatet med en referenceprøve. Højeste niveau, "Good", er det eneste skum, vi accepterer som kronen på værket. Det er ikke tilfældigt, at vi har vores rødder i Tyskland.

Vil du vide mere om smøremidler til fødevareindustrien? Kig her.


Vidste du, at tyndere olier virker udmærket selv i tunge køretøjer?

Blot fordi maskinen er stor, behøver viskositeten ikke at være høj. Tværtimod giver en 5W- eller 10W-olie bedre smøring end en 15W-olie. Den lavere viskositet gør, at olien når frem og smører motoren hurtigere og mere effektivt end en mere tyktflydende olie. Den mindsker slitagen og kan bidrage til et lavere brændstofforbrug.

Læs mere i vores blog Vidste du, at – om smøring af køretøjer.


Vidste du, at olieflowet i en lastbilsmotor strømmer hurtigt og langt?

Olien bevæger sig over en strækning på 9,5 meter, når den smører rundt i alle motorens hjørner og kroge. Så det gælder om, at hverken sod eller oxidering forhindrer olieflowet. Det konstante flow betyder, at hver enkelt komponent i motoren passes og smøres af 135 liter olie i minuttet.

Har du den rigtige olie i dit køretøj? Test vores olieguide.


Vidste du, at temperaturstigninger påvirker oliens levetid?

En mineralbaseret hydraulikolie, der vedligeholdes korrekt – og arbejder ved en temperatur på maks. 40 grader – har en levetid på cirka 20 år. For hver tiende grad temperaturen stiger i systemet, halveres levetiden.  Der er altså meget at vinde ved at holde temperaturen nede. Det gøres nemmest ved at regulere kølingen med en termostat, men sørg også for, at luft- eller vandkølingen er rengjort og fungerer, som den skal.

Læs mere i vores blog Vidste du, at – om hydraulikolier.


Vidste du, at dieseleffekt ødelægger hydraulikolien?

Lavt tryk i et system kan forårsage en såkaldt dieseleffekt og ødelægge olien. Ved lavt tryk kan der dannes gasbobler i olien. Dieseleffekten indebærer, at boblerne antændes og medfører en mikroforbrænding pga. dannelse af kvælstofoxider. Hvis dette står på i noget tid, mørknes olien, den begynder at lugte skarpt og yder dårligere. Der kan opstå lavt tryk, hvis olien har for høj viskositet, hvis hydraulikpumpens suge ledning er dimensioneret for dårligt, eller hvis pumpen sidder for højt i forhold til hydrauliktanken.

Læs mere i vores blog Vidste du, at – om hydraulikolier.


Vidste du, at det er vigtigt at have tjek på, hvilken glykol motoren skal have?

Der findes produkter i alle regnbuens farver, og at bruge den forkerte type kan komme til at koste dyrt. Ikke alle typer kan blandes med hinanden. Det kan medføre øget korrosion, et tilstoppet kølesystem, lækage og i værste fald motorsvigt. Tjek bilens instruktionsbog, eller brug vores onlineværktøj, så du ved, at du vælger rigtigt!

Læs mere i vores blog "Farveblind" glykolhåndtering bliver mere sikker og smidig.


Vidste du, at oversmøring forårsager mange lejehaverier?

Undersøgelser viser, at mellem 30 og 40 procent af lejehaverier hænger sammen med oversmøring. For at undgå dette gælder det om at smøre med den rette mængde på det rette tidspunkt. Mere er ikke bedre. Snarere tværtimod! For meget smøremiddel kan føre til forhøjet temperatur, fedter ældes hurtigere og bliver mere træge, hvilket belaster teknikken. Der må heller ikke være for højt tryk på fedtpistolen. Det kan skabe slid, beskadige tætning, medføre lækage, som forårsager korrosion og øger risikoen for haveri.

Du kan få flere tips og råd ved at downloade vores smørefedthåndbog.


Vidste du, at den rigtige hydraulikolie reducerer energitabet?

Vælg derfor en olie med de rigtige egenskaber, først og fremmest med hensyn til viskositet. En olie med lavere viskositet er lettere at "få rundt" i hydrauliksystemet, reducerer energitabet og sparer på den måde penge. Mange vælger af gammel vane en olie med høj viskositet, men her kan det altså betale sig at tænke længere for at forbedre smøringen og sænke omkostningerne.

Du kan finde flere tips til en mere effektiv smøring i vores blogindlæg om hydraulikvæsker.


Vidste du, at olie kan fungere som en opvarmet garage på dåse?

Med en tyndere motorolie slipper man for tomgangskørsel for at holde motoren i gang på kolde dage. Denne olie forbedrer startevnen, mindsker slitagen og kaldes derfor ”opvarmet garage på dåse”. Og at slippe for tomgangskørsel er godt for både tegnebogen og miljøet!

Du kan finde flere tips i vores blogindlæg om smøring af køretøjer.


Skræddersyede smøreløsninger hos Cementa

Cementa fremstiller 2 milioner tons cement årligt. Maskinerne udsættes for høje belastninger og har derfor brug for den rette smøreolie. Uden smøreolie går fabrikken i stå. Cementa og FUCHS identificerede smørepunkter og valgte herefter det rette smøremiddel til deres maskiner. Dette gjorde, at de reducerede antallet af produkter med 30% og sparede rigtig mange penge ift.  mindskede lageromkostninger og mindre risiko for valg af forkert produkt til smørestederne.

Læs mere om vores kunder her.


Store maskiner kræver smøremidler, der kan præsterer

Enorme maskiner der arbejder i ekstreme forhold kræver smøremidler, der kan præsterer. Maskinerne kræver, året rundt, omhyggelig pleje, så de ikke lider overlast af det hårde arbejde. FUCHS LUBRICANTS har det rette smøremiddel til dine maskiner!

Læs mere om vores produkter her.


Den rigtige transmissionsolie øger din maskines ydeevne

Anvend den rette motorolie og transmissionsolie til din maskine. FUCHS LUBRICANTS sikrer den rette, omhyggelige pleje som dine maskiner har brug for, når de arbejder i ekstreme forhold.

Læs mere om vores produkter her.


Korrekt motorolie fra FUCHS giver din maskine omhyggelig pleje

Store maskiner der udsættes for høj belastning hver dag kræver omhyggelig pleje. FUCHS motorolie sikrer, at din maskine altid præsterer. Den rette motorolie mindsker ligeledes risikoen for slitage.

Læs mere om vores produkter her.


Mindsk dit brændstofs- og olieforbrug med FUCHS XTL® Technology

Præstere din motorolie godt? Det nye FUCHS XTL Technology olie garanterer 18% lavere olieforbrug, 1,7% lavere brændstofforbrug og har en ekstrem lang levetid. Den holder din motor ren og beskytter mod slitage.

Læs mere om FUCHS XTL® Technology her.


Hydraulikolie fra FUCHS: Sikrer en mere miljømæssig & bæredygtig drift

Hvordan hænger hydraulikkolie og bæredygtighed sammen? Vi fortæller, hvordan vores hydraulikolie blev til ved et tilfælde. Det startede med et andet produkt, som ikke fungerede optimalt. Vi begyndte derfor at optimere på vores olie og samtidig tilpasse den kundernes behov yderligere. Dette blev til HYDRAWAY BIO - en hydraulikolie med forbedrede lavtemperaturegenskaber og bedre hydrolytisk stabilitet. 

Læs mere om vores hydraulikvæsker here.


Et godt arbejdsmiljø er altafgørende for en god produktionsprocess

"Hver situation kræver nye løsninger". Kenneth Borin fortæller, hvordan de med innovativ problemløsning kunne forbedre et arbejdsmiljø på blot 4 uger. Operatører oplevede luftvejsproblemer grundet flygtige komponenter i produktet. FUCHS udviklede et nyt produkt, der indeholdt 98% færre aromatiske komponenter og 66% lavere flygtighed. Arbejdsmiljøet blev derved forbedret, hvilket påvirkede produktionsprocessen positivt.

Vi hjælper jer gerne med at optimere jeres processer. Du er velkommen til at kontakte os.


STERNWAY BIO mindsker pres på miljøet

STERNWAY BIO fra FUCHS LUBRICANTS blev udviklet til at mindske søfartens miljøpåvirkning. Produktet fungerer både i stævnrøret og i gearkassen. Sammenlignet med andre produkter har STERNWAY BIO en lav skumning, god luftudskilning og kan separerer vand fra. Det giver et produkt med god oxidantionsstabilitet og hydrolytisk stabilitet.

Læs mere om marine smøremidler her.


Den rette skærevæske - øget lønsomhed.

Skærevæsken er et godt eksempel på, hvordan små detaljer kan have stor indflydelse på slutresultatet. Skærevæsken har til opgave at køle, smøre og borttransportere metalpartikler, spåner og smuds fra maskinen. Gør den ikke det, er konsekvensen højere produktionsomkostninger, flere ikke-planlagte driftsafbrydelser og øget værktøjsslitage.

Læs mere om skærevæsker tting fluids her.


Undgå maskinhavarier med regelmæssige olieanalyser

Omkring 80 procent af alle maskinhavarier skyldes kontamineret olie og dårlig filtrering, men de fleste af havarierne kunne have været undgået, hvis man havde foretaget regelmæssige olieanalyser.

Læs mere om vores analysetjenester.

Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30