Gå til indhold

Innovation og teknologisk lederskab inden for smøremidler

Den høje grad af innovativ styrke er en vigtig drivkraft i FUCHS’ forretningsmodel. FUCHS udmærker sig ved en innovationshastighed, der ligger over gennemsnittet i branchen, og en høj specialiseringsgrad. Målet er til stadighed at udvikle smøremidlernes potentiale; dvs. øge deres effektivitet og forlænge produkternes levetid, udvikle multifunktionssmøremidler og innovative produkter, som lever op til nye tekniske krav og myndighedskrav, samt forbedre energi-, proces- og omkostningseffektiviteten. Vi er samtidig engagerede i at opfylde mål om bæredygtighed og udvikle smøremiddelløsninger, der bidrager til at bevare miljøet og ressourcerne.

I FUCHS-koncernen lægger vi derfor stor vægt på forskning og udvikling. Virksomheden har i øjeblikket over 600 igangværende F&U-projekter, der har til formål at evaluere potentialet i nye teknologier såsom nanoteknologier eller smøring med mindst mulig mængde olie. Disse projekter gennemføres med deltagelse af omkring 400 ingeniører og videnskabsfolk i 24 laboratorier spredt over hele verden. Ca. 10 % af laboratoriepersonalet arbejder inden for området F&U – og FUCHS investerer løbende i yderligere udvidelse af virksomhedens tekniske og personalemæssige kapaciteter. Det ultramoderne Teknologicenter i hovedkvarteret i Mannheim koordinerer det internationale netværk af eksperter, samler ekspertise og understøtter overførsel af viden om globale krav.

F&U lever fuldt op til vores kunders krav

FUCHS er dybt engageret i anvendelsesorienteret udvikling direkte hos eller i samarbejde med kunden med det formål at tilpasse smøremidlerne optimalt til processer og maskinrelaterede krav. Endvidere lægger FUCHS stor vægt på grundforskning og er engageret i tværfaglige forskningsprojekter og partnerskaber med universiteter, uddannelsesinstitutioner, bioteknologivirksomheder og kunder – f.eks. fabrikanter af originaludstyr, OEM. FUCHS har store laboratorier og gode simuleringsfaciliteter. Produktudvikling ledsages af intensive testserier. Alle smøremidler, som anvendes i den medicotekniske sektor, underkastes tests for cytotoksicitet og eventuelle skader på celler og væv. FUCHS er en af de få smøremiddelproducenter, der udfører tests af denne art.

Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30