Gå til indhold

FUCHS compliance management system

Som en globalt drevet smøremiddelkoncern med aktiviteter inden for forskellige forretningsområder udsættes FUCHS til stadighed for konkurrence. Og vi tager ufortrødent kampen op. For os er fair konkurrence grundlaget for integritet og fremskridt; den giver os udviklings- og valgmuligheder på markedet.

Alle FUCHS’ medarbejdere skal i deres virke være styret af overholdelsen af gældende love. Såvel ledelse som medarbejdere skal uden undtagelse som en del af deres arbejdsopgaver overholde de gældende relevante love, retningslinjer og sociale standarder, uanset om det drejer sig om lokale eller overnationale regler. Ukorrekt adfærd risikerer at skade vores omdømme; den svækker vores markedsposition og kan skade vores virksomhed økonomisk.

I 2004 lancerede FUCHS en adfærdskodeks, der bl.a. indeholder standarder og principper for fair konkurrence, gennemsigtighed og integritet. Virksomhedsledelse og compliance er ansvarsområder direkte under bestyrelsen. FUCHS’s ledelsessystem for compliance omfatter en Chief Compliance Officer (CCO) og en compliance-organisation, der yder support til og rådgiver vores medarbejdere verden over. Hver lokal enhed får tildelt en Compliance Officer (CO).

Adfærdskodeksen, der blev genformuleret i 2022, samt de retningslinjer, der gælder for de vigtigste områder inden for compliance, og som omfatter, men ikke er begrænset til antikorruption og konkurrence, er en bindende handlingsramme til sikring af, at alles adfærd til hver en tid er i overensstemmelse med loven og de etiske principper.Dette initiativ omfatter også informations- og uddannelsesforanstaltninger, konsekvent analyse af og sanktioner ved overtrædelse af compliance-bestemmelser, en compliance-hotline, regelmæssig compliance-rapportering samt en dedikeret compliance-audit.


FUCHS Compliance Communication

Med virkning fra den 15. september 2014 har FUCHS lanceret et internetbaseret rapporteringssystem med betegnelsen FUCHS Compliance Communication. Systemet er baseret på standardiserede løsninger fra tjenesteudbyder Business Keeper AG, der lever op til de strengeste IT-sikkerhedsstandarder. Det sætter brugeren i stand til at beskrive sine observationer i detaljer og at indgå i en dialog med Compliance Officer (CO). Hvis brugeren ønsker det, kan vedkommende være helt anonym i hele processen.

Brugerne får sikkerhed for, at FUCHS ikke har nogen interesse i dokumentationen af personoplysninger. Der er ikke noget hyperlink til rapporteringssystemet indbygget i webstedet, hvorfor sporbarhed ikke er mulig. Du får adgang til FUCHS Compliance Communication-systemet ved at kopiere internetadressen (URL) nedenfor ind i din webbrowser:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30