Gå til indhold

Smørefedt

Øgede krav til specialtilpassede smørefedter til krævende miljøer ved høje eller lave temperaturer, øget belastning og varierende omdrejningstal er baggrunden for udviklingen af det sortiment, vi kan tilbyde i dag. Vores produktudvikling starter i laboratoriemiljøet, men slutter ikke, før produkterne er blevet evalueret i den virkelige anvendelse.

Vores klima og vores lange relationer inden for industrien har været medvirkende til at forme produkter, der giver høj ydelse, forlængede smøreintervaller og sikker drift. Vores komplette sortiment dækker alt fra lithiumforsæbede standardfedter til fedter med faste tilsætninger af molybdændisulfid eller grafit eller mere avancerede kompleksfedter, som tåler højere temperaturer og er mere stabile.

Produktsøgning

Find den rigtige smøremiddelprodukt.

Vores smørefedt

Produktprogram

Produktoversigt: Industrismøremidler

Hele våres produktsortiment til industrien i pdf-format.

Hent

Håndbog

Lavest mulig friktion, en bog om smørefedt.

I denne bog lærer du mere om smørefedt, og hvordan det skal påføres (pdf-format).

Hent

Appliceringsudstyr –akku-fedtsprøjte

System Reiner - gennemtestet system til sikker og ren smøring af maskiner.

Hent


Lær mere om smørefedt - Smørefedt er højteknologi

Vellykket smøring handler næsten mere om viden end om selve smøremidlet.

Hvad er smørefedt egentlig?

Et smørefedt består oftest af tre komponenter, som med et nøje afbalanceret indhold og gennem en kontrolleret proces udgør slutproduktet og giver det dets egenskaber.

Læs mere

At vælge det rigtige smørefedt

Hver enkelt applikation stiller specifikke krav til smørefedtet og dets ydeevne. Vand, smuds, kemikalier, temperatur, omdrejningstal og belastning er alle eksempler på parametre, der skal tages højde for ved valg af produkt.

Læs mere

Blanding af forskellige typer smørefedt

Hvis man vil begynde at anvende en ny type fedt i en applikation, er det vigtigt at vide, om det nye og det gamle fedt er kompatible med hinanden. Det afhænger af, om fortykkelsesmidlet og/eller baseolien kan blandes med hinanden.

Læs mere

Afprøvning af smørefedt – nogle almindelige tests

Baseolieviskositet, Dråbepunkt, Kobberkorrosion, Keglepenetration, Modstandsevne over for udvaskning, Korrosionsbeskyttelse, Lastbærende kapacitet og Slidbeskyttende evne.

Læs mere

Om oversmøring og eftersmøring

At smøre med den rette mængde i det rette interval er vigtigt for funktionen. Mere er ikke altid bedre, og netop når det gælder smørefedt, kan det koste dyrt at overdosere.

Læs mere

NOVA-teknologien

Når man kan bruge samme RENOLIT NOVA-fedt til både langsomtgående, højt belastede lejer og til hurtigtgående lejer, opstår der nye muligheder.

Læs mere

Max execution time: 240