Siirry sisältöön

Miksi öljyanalyysi?

Noin 80 prosenttia kaikista konerikoista johtuu likaantuneesta öljystä ja huonosta suodatuksesta. Suurin osa konerikoista voidaan kuitenkin välttää säännöllisillä öljyanalyyseillä.

Öljyn kunnon seuranta voi siis olla hyvinkin tuottoisa investointi
Tutkimus osoittaa, että jokainen öljyanalyysiin sijoitettava kymppi tuo 4,50 euron säästöt muualla. Toisin sanoen konerikot vähenevät tai loppuvat kokonaan, mikä helpottaa huollon suunnittelua ja vaihtovälien optimointia. Öljyn perusteella voidaan myös pitkälti nähdä, missä kunnossa järjestelmä kaiken kaikkiaan on. Analyysi paljastaa esimerkiksi poikkeavan kulumisen, jolloin konerikot voidaan ennakoida ja välttää.

Konerikon riskit vaihtelevat ja ovat eri aikoina erilaisia
Puhumme usein niin kutsutusta kylpyammekäyrästä. Konerikkoja aiheutuu sisäänajovaiheessa paljon, mikä johtuu usein väärästä voiteluaineesta, puutteellisesta huollosta tai liiallisesta luottamuksesta koneen suorituskykyyn. Tätä kutsutaan arkikielessä ylikuormitukseksi. Kylpyammekäyrän seuraavaa vaihetta sanotaan ”normaaliksi käyttöiäksi”, jonka aikana kuluminen on huomattavasti vähäisempää. Konerikot johtuvat tässä vaiheessa useimmiten öljyn likaantumisesta ja huonosta suodatuksesta. Kiinnittämällä huomiota tähän vaiheeseen voidaan pidentää koneen käyttöikää ja minimoida odottamattomien ongelmien riski. Loppuvaiheessa konerikot jälleen yleistyvät, mikä johtuu lähinnä normaalista kulumisesta ajan mittaan. Öljyä seuraamalla voidaan kuitenkin saada hyvä käsitys siitä, milloin koneen laulu alkaa olla lopussa, ja ryhtyä tarvittaviin toimiin suunnittelemattomien katkosten välttämiseksi.

Mitä testeissä voidaan havaita?
Itse asiassa aika paljon, esimerkiksi hiukkasista tai vedestä aiheutuvat epäpuhtaudet. Täysin toimivassa järjestelmässä niitä ei saa olla öljyn seassa. Analyysi tarjoaa kuitenkin hyvän kuvan siitä, mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään ja miten se voidaan parhaiten korjata. Jos öljyyn pääsee esimerkiksi vettä tai polttoainetta, öljy voi hapettua, mikä puolestaan aiheuttaa korroosiota sekä lisää kitkaa ja lopulta koneiden ja työkalujen kulumista. Analyysissä tarkastellaan myös viskositeetin ja happoluvun muutoksia.

Tästä voit lukea lisää öljyn likaantumisesta ja sen merkityksestä.

On tärkeää, että testi suoritetaan oikein
Laboratoriotestin avulla saadaan hyvä käsitys öljyn kunnosta. On kuitenkin tärkeää, että testi suoritetaan oikein: Onko öljymäärä normaali? Onko öljy kiertänyt kunnolla? Onko lämpötila normaali? On hyvä, että tuloksia voidaan ajan mittaan vertailla, ja siksi testit on tärkeää suorittaa joka kerta samalla tavalla.
Testien ja analyysien avulla saadaan selville erinäisiä tuloksia. Ne voivat vaikuttaa ensi näkemältä hieman vaikeaselkoisilta, mutta autamme mielellämme niiden tulkinnassa.

Öljyanalyysi parantaa voitelujärjestelmän luotettavuutta ja ennakoitavuutta. Näin voit keskittyä suunniteltuun huoltoon sen sijaan, että joutuisit korjailemaan koneita, kun sitä vähiten odotat. Toisin sanoen voit vähentää konerikkoja, pidentää öljynvaihtovälejä, parantaa koneen tehokkuutta, vähentää käyttökatkoksia ja – viimeisenä mutta ei vähäisimpänä – parantaa kannattavuutta.

Mitä öljyn likaantuminen tarkoittaa?

Koneiden ja voitelujärjestelmien voiteluöljyyn voi päästä epäpuhtauksia, kuten pieniä metallihiukkasia, vettä, polttoainetta tai muuta vierasmateriaalia. Öljyn sekaan joutuvat vierasaineet voivat vaikuttaa eri tavoin esimerkiksi muuttamalla sen ominaisuuksia ja heikentämällä suorituskykyä. Tätä kutsutaan öljyn kontaminoitumiseksi.

Hapettuminen 
Korkea lämpötila ja tietyt aineet saavat öljyn hapettumaan. Hapettumisen vuoksi öljy vanhenee ennenaikaisesti, jolloin se menettää voiteluominaisuutensa ja siihen muodostuu hartseja ja saostumia. Pinnat muuttuvat tahmeiksi, minkä seurauksena venttiilit ja koneen liikkuvat osat kangistuvat ja jumiutuvat.

Öljyn sekaan joutuvat hiukkaset 
Hiukkaset ovat koneesta ja ympäristöstä peräisin olevia pieniä epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa kulumista ja toimintahäiriöitä. Tutkimusten mukaan hiukkaset sitovat itseensä muita epäpuhtauksia ja nopeuttavat öljyn hapettumista. Hiukkasten torjumiseksi öljy on suodatettava. Huolellisella suodatuksella voidaan pidentää merkittävästi sekä öljyn että koneenosien käyttöikää.

Öljyn sekaan joutuva polttoaine 
Ei ole harvinaista, että bensiiniä tai dieseliä joutuu moottoriöljyn ja muiden voiteluöljyjen sekaan. Tämä voi johtua polttoainejärjestelmän vuodosta, jolloin polttoaine hakeutuu öljyn sekaan. Polttoaine vaikuttaa öljyn ominaisuuksiin esimerkiksi muuttamalla sen viskositeettia ja heikentämällä voiteluominaisuuksia, jolloin tehohäviö kasvaa. Likaantunut öljy on vaihdettava, jos polttoainepitoisuus on yli 2,5 %.

Öljyn sekaan joutuva vesi
Veden joutuminen öljyn sekaan on varsin yleistä esimerkiksi metsäkoneiden hydraulijärjestelmissä. Vesi vaikuttaa niissäkin öljyn ominaisuuksiin niin, että öljy hapettuu ja moottoriin ja koneeseen alkaa muodostua korroosiota sisältä päin. Öljyn sisältämä vesi voi lisätä myös kitkaa ja kulumista. Se voi aiheuttaa myös hydrolyysiä, joka hajottaa öljyn rakenteen. Jos öljyn seassa on vettä, vesi on erotettava pois tai öljy on vaihdettava. Eri öljytyypit sietävät erilaisia vesimääriä.

Haluatko tietää, mitä kerrottavaa koneella on?

Jos haluat lisätietoja analyysipalveluistamme, ota yhteyttä fuchs@fuchs-oil.fi / 020 7459 660.

Lab Advisor Alert ja brexit

Näin lähetät öljynäytteet Iso-Britanniassa sijaitsevaan laboratorioon brexitin jälkeen.

Opas – öljyanalyysit ja brexit


Artikkelit ja Blogi

Blog: Fiksua Voitelua
Blogissa annetaan vinkkejä ja hyviä neuvoja voitelusta, joka maksaa itsensä takaisin.

Artikkelit
Olemme koonneet tänne artikkeleita voiteluaineista ja voitelusta.

Palveluyhteydenotto
020-7459 660