Siirry sisältöön

Act together – toimikaamme yhdessä

Vuonna 2012 FUCHSin missiota kehitettiin päivittäisten toimien ohjenuoraksi työntekijöille kaikkialla maailmassa. Malli perustuu kolmeen pilariin, jotka edelleen kuvaavat Fuchsin menestystä tähän päivään asti:

 • LUBRICANTS. FUCHS keskittyy voiteluaineisiin ja tarjoaa ratkaisuja kaikkiin vaatimuksiin ja käyttökohteisiin voiteluaineiden maailmassa.
 • TECHNOLOGY. FUCHS vaalii teknistä johtajuuttaan strategisesti tärkeillä sovellusalueilla ja asiakkaat pitävät FUCHS:ia teknologiakumpaaninaan nro 1. FUCHS keskittyy paitsi omien voiteluaineidensa lisäksi myös kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kiinnittäen erityistä huomiota asiakkaidensa prosesseihin paikan päällä.
 • PEOPLE. FUCHS:in omistautunut yrityskulttuuri yhdistettynä sen lojaaliin ja motivoituneeseen työvoimaan on strateginen avain sen menestykseen. Työntekijämme muodostavat tämän menestyksen perustan.

Yhdessä he kuvaavat paitsi liiketoimintamalliamme myös koko yrityksen asennetta.


Mission viisi arvoa

 • Luottamus on meidän itseymmärryksemme perusta.
 • Toimitamme asiakkaillemme johtavaa teknologiaa ja ensiluokkaista palvelua.
 • Tunnista ja luo FUCHS Value Added -lisäarvoa.
 • Tarjoa tilaa innovaatiolle uusien polkujen tutkimiseen.
 • Toimi yrittäjähenkisesti.
 • Anna työntekijöille vastuuta.
 • Tunnustamme vastuumme sidosryhmiämme, yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan.
 • Näytä, että arvostat ja tunnustat.
 • Toimi oikeudenmukaisesti kumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan.
 • Edistä avointa keskustelukulttuuria.
 • Emme puhu tyhjiä.
 • Olemme sitoutuneet tekniseen johtajuuteen.
 • Seuraamme johdonmukaisesti suoritteitamme.
 • Toimi vuorovaikutteiseti ja läpinäkyvästi.
 • Uskomme korkeaan etiikkaan ja noudatamme eettisiä toimintaohjeitamme.
Palveluyhteydenotto
020-7459 660