Siirry sisältöön


Elintarviketuotantoon hyväksytyt tuotteet

Hyväksytyt voiteluaineet ja pesunesteet elintarvikealan kaikkiin sovelluksiin

Elintarvike- ja juomateollisuudessa käytettävien voiteluaineiden ja pesunesteiden vaatimukset ovat luonnostaan äärimmäisen tiukat. Koska valmistusprosessissa voi olla vaikea täysin välttää kosketus elintarvikkeeseen, tuotteiden on oltava vaarattomia ja turvallisia käyttää.

Kuluttajan turvallisuus on ehdottomasti varmistettava, eikä vaarallisia epäpuhtauksia saa esiintyä – käytettiinpä voiteluainetta vaihteistossa, hydraulijärjestelmässä tai kompressorissa. Usein mainittavia käsitteitä ovat esimerkiksi MOH, MOAH, MOSH ja POSH. Ne tarkoittavat kemiallisia yhdisteitä ja eläinperäisiä aineksia, joita elintarviketeollisuudessa käytettävät tuotteet eivät saa sisältää missään tuotantoprosessin vaiheessa. Esimerkiksi pakkausmateriaalit (kuten kierrätyspahvi) ovat osoittautuneet elintarviketuotannossa epäpuhtauksien lähteeksi, sillä mineraalihiilivetyjen on havaittu siirtyvän elintarvikkeisiin.

Jos tuotantolaitoksessa on käytettävä elintarvikeluokiteltuja voiteluaineita ja pesunesteitä, on siis erittäin tärkeää varmistaa vaatimusten täyttäminen koko ketjussa valmistuksesta ja käsittelystä täyttöön ja pakkaukseen. Voidaan sanoa, että mitä herkempi ja vaativampi prosessi on, sitä tärkeämpää on käyttää oikeita ja hyväksyttyjä tuotteita oikeassa paikassa.

Vaikeaselkoisia lyhenteitä

Tällä alalla on syytä tottua lyhenteisiin. Jäljempänä on tätä varten lyhyt sanasto. Ymmärrämme, että lyhenteet ja termit voivat tottumattomasta vaikuttaa viidakolta, ja voitkin ottaa meihin yhteyttä aina, kun tarvitset apua eri standardien ymmärtämiseen ja oikean tuotteen etsintään.

Elintarviketuotteiden sertifiointia koskevat odotukset ja vaatimukset kasvavat jatkuvasti, ja nämä vaatimukset ulottuvat yhä syvemmälle valmistusvaiheeseen. Nykyään esimerkiksi odotetaan, että myös pahvi- ja pullovalmistajat käyttävät oikein merkittyjä ja sertifioituja – esim. NSF ja ISO 21469 – tuotteita.

Toimialajärjestö Global Food Safety Initiative (GFSI) tunnustaa elintarvikestandardit, kuten BRCGS:n, FSSC 22000:n tai IFS:n. Järjestö toimii turvallisuusstandardeihin liittyviä vaatimuksia koordinoivana katto-organisaationa, jotta me kuluttajina voimme luottaa ihmis- ja eläinravinnon turvallisuuteen. Itse sertifioinnin – joka takaa, että ruoka, rehu ja pakkausmateriaalit valmistetaan noudatettavien standardien mukaisesti – myöntää asianomainen sertifiointielin.

Yhdysvaltalainen National Sanitation Foundation (NSF) on maailman johtava elintarviketurvallisuuden tuotesertifiointijärjestö, ja sen tarkastusta elintarviketuotantoon tarkoitetuille voiteluaineille pidetään maailman tiukimpana. Järjestö antaa leimansa ja koodinsa hyväksytyille tuotantolaitoksille ja elintarvikkeiden tuotannossa käytettäville tuotteille. Kukin koodi kertoo, missä tuotannon vaiheessa tuotetta on käytettävä. Eri koodien tunteminen onkin olennaisen tärkeää, jotta tuotteita käytetään varmasti täsmälleen oikeassa paikassa.

3H-merkityt voiteluaineet saavat joutua jatkuvasti kosketuksiin sekä elintarvikkeiden että pakkausmateriaalien kanssa, kun taas H1-merkityt voiteluaineet on hyväksytty vain tilapäiseen kosketukseen. Myös pesunesteet (ei desinfiointinesteet) saavat koodit, jotka kertovat, missä ja mihin tarkoitukseen niitä on käytettävä. Esimerkiksi A1-koodilla merkittyä pesunestettä voidaan käyttää yleisenä pesunesteenä elintarvikealueilla, kun taas A4-koodilla merkittyä pesunestettä saa käyttää ainoastaan lattioiden pesuun. Esimerkiksi H2- ja K1-koodeilla merkittyjä tuotteita ei saa käyttää lainkaan elintarvikealueilla.

FUCHSin CASSIDA- ja RIVOLTA-tuotesarjat on kehitetty täyttämään elintarviketeollisuuden tiukimmat turvallisuusvaatimukset. Kosher- ja Halal-sertifioinnit takaavat lisäksi, että voiteluaineet täyttävät kaikki juutalaisuuden ja islaminuskon mukaiset tarkat puhtausvaatimukset. 

Kaikki voitelu- ja pesuaineemme valmistetaan tehtaissa, jotka on sertifioitu ISO 21469 -standardin mukaisesti. Tämä koskee myös suihkeita ja yksipistevoiteluun tarkoitettuja tuotteita, joiden osalta olemme yksi erittäin harvoista toimijoista, joilla on oikeus käyttää ISO 21469 -merkintää.

Jokaista tuotantolaitteistoa käytetään erilaisessa ympäristössä, ja koneet edellyttävät, että tuotevalikoimamme kattaa niin rasvat ja öljyt kuin jäähdytysaineet ja pesunesteetkin. Esimerkiksi pakastetuotannossa on käytettävä erityisiä ketjuöljyjä ja rasvoja, jotka soveltuvat erittäin alhaisiin lämpötiloihin. Leipomoissa käytettävät ketjut sen sijaan altistuvat jopa 300 °C:n lämpötiloille. Teurastamoissa tuotteiden on kestettävä lisäksi suoloja, verta ja rasvaa – kun taas panimoissa ja mehutuotannossa on varmistettava, että tuotantoympäristö kestää runsaita nestemääriä ja hedelmien happoja, jotka voivat olla väkeviä.

Tällaiset huipputekniset voiteluaineet täyttävät tiukat turvallisuusvaatimukset, mutta samalla niiden suorituskyky on erinomainen. Esimerkiksi synteettisten CASSIDA-tuotteiden käyttöikä on 3–4 kertaa pidempi kuin perinteisten mineraaliöljyjen. Lisäksi niiden stabiilius ja kestävyys ovat poikkeuksellisen hyvät korkeissa lämpötiloissa, vedelle altistuvissa sovelluksissa ja erittäin kovassa paineessa. Tuotteita voidaan käyttää luonnollisesti myös muilla aloilla.

FUCHS on BRCGS:n yhteistyökumppani ja tekee yhteistyötä myös muiden elintarvikealan konevalmistajien kanssa, mikä takaa tuotteiden turvallisuuden käyttäjille.

Esimerkkejä sertifioinneista:

Tarvitsetko voiteluaineita ja pesunesteitä vaihteistoihin, hydraulijärjestelmiin, kompressoreihin tai muihin elintarviketuotannon sovelluskohteisiin? Meiltä saat takuuvarmasti oikeat tuotteet koneisiisi ja apua elintarvikestandardien ja NSF-koodien viidakkoon.

Kokeneet asiantuntijamme auttavat mielellään selviämään tiukoista sertifiointivaatimuksista. He käyvät henkilöstösi kanssa läpi valmistusprosessinne ja tehdasympäristönne ja laativat tämän perusteella seikkaperäisen LCCP-raportin parannusehdotuksineen. LCCP tulee sanoista Lubrication Critical Control Point. 

Jos järjestelmiesi voiteluaineet tai pesunesteet on vaihdettava, FUCHS varmistaa, että uudet tuotteet ovat yhteensopivia. Tarjoamme myös työkaluja, jotka auttavat suorittamaan vaihdon järjestelmissä. Tämän jälkeen osoitamme voitelukohdat ja merkitsemme laakereihin oikean tuotteen ja värikoodin. Tarvittava dokumentaatio jää luonnollisesti teille, jotta voitte jatkossakin varmistaa elintarvikkeiden asianmukaisen valmistuksen.

H1
H1-voiteluaineita käytetään, kun voiteluaineen ei odoteta joutuvan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa normaaleissa käyttöolosuhteissa, tai kosketuksen odotetaan olevan ainoastaan tilapäinen.

H2
H2-voiteluaineita käytetään elintarviketuotannon laitteissa, kun kosketusta elintarvikkeiden kanssa ei voida täysin poissulkea.

H3
H3-voiteluaineita käytetään esimerkiksi veitsien ja koukkujen korroosionsuojaukseen sovelluksissa, joissa kosketusta elintarvikkeiden kanssa tai elintarvikkeiden kontaminoitumista ei voida täysin poissulkea.

3H
3H-voiteluaineita voidaan käyttää, kun voiteluaineen ja elintarviketuotteiden välistä suoraa ja jatkuvaa kosketusta ei voida välttää.

Food Grade
Food Grade -elintarvikeluokitus osoittaa, mitkä apu- ja käyttöaineet ovat hyväksyttyjä ja suositeltavia elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluksiin.

ISO 21469
Kansainvälisessä ISO 21469 -sertifiointistandardissa huomioidaan hygieniavaatimukset H1-voiteluaineen koko elinkaaren aikana koostumuksen määrittelystä valmistukseen ja käyttöön. Testimenettelyn suorittaa NSF (National Sanitation Foundation), ja standardin katsotaan edustavan maailman tiukinta sertifiointia elintarviketuotantoon hyväksytyille voiteluaineille.

Kosher
Kosher-sertifioituja voiteluaineita voidaan käyttää juutalaisten ruokalakien mukaisten elintarvikkeiden valmistuksessa.

Halal
Halal-sertifioituja voiteluaineita voidaan käyttää islamilaisten ruokalakien mukaisten elintarvikkeiden valmistuksessa.

EHEDG
European Hygienic Engineering Design Group on konevalmistajien, elintarviketeollisuuden, tutkimuslaitosten ja viranomaisten välinen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on edistää elintarviketurvallisuutta parantamalla hygieniatekniikkaa ja suunnittelua elintarviketuotannon kaikilla osa-alueilla.

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points on laatutyökalu, joka on tarkoitettu elintarviketuotannon valvontaan ja riskien analysointiin, ja sen avulla voidaan tunnistaa vaarat ja kriittiset valvontakohdat. Työkalulla halutaan varmistaa, ettei ruoka sairastuta tai vahingoita kuluttajia.

BRC
British Retail Consortiumin maailmanlaajuinen sertifiointistandardi elintarviketurvallisuuden varmistamiseen ja yrityksille, jotka käsittelevät ja jalostavat elintarvikkeita.

MOH
MOH tulee sanoista Mineral Oil Hydrocarbons, jolla tarkoitetaan mineraaliöljypohjaisia hiilivetyjä.

MOAH
MOAH tulee sanoista Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, jolla tarkoitetaan mineraaliöljyn sisältämiä aromaattisia hiilivetyjä.

MOSH
MOSH tulee sanoista Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, jolla tarkoitetaan mineraaliöljypohjaisia tyydyttyneitä hiilivetyjä.

POSH
POSH tulee sanoista Polyolefin Oligomeric Saturated Hydrocarbons, jolla tarkoitetaan polyolefiinioligomeeripohjaisia tyydyttyneitä hiilivetyjä.

Tarvitsetko apua?

Voit ottaa yhteyttä minuun, autan mielelläni.

Teemu Hyppönen

Technical Sales Representative
040 831 0137
teemu.hypponen@fuchs.com

Max execution time: 240

Tuotehaku

Tuotteet:
Tuote
Palveluyhteydenotto
020-7459 660