Siirry sisältöön

FUCHS -sääntöjen noudattamisen hallintajärjestelmä

FUCHS on maailmanlaajuisesti toimiva voiteluaineiden konserni, jolla on toimintaa eri toimialoilla ja joilla vallitsee jatkuva kilpailu. Olemme kilpailussa mukana ilman rajoituksia. Meille reilu kilpailu on rehellisyyden ja edistyksen perusta; se tarjoaa meille vaihtoehtoja ja kehityksen mahdollisuuksia markkinoilla.

FUCHS:in jokaisen työntekijän on toimissaan noudatettava voimassa olevia lakeja. Johdolta ja työntekijöiltä vaaditaan kaikilta poikkeuksetta työhön liittyvissä toiminnoissa, että vastaavia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja sosiaalisia normeja noudatetaan, riippumatta siitä, ovatko ne ylikansallisia vai paikallisia sääntöjä. Lainvastainen käyttäytyminen voi vaarantaa imagoamme; se heikentää asemaamme markkinoilla ja voi tuottaa yrityksellemme taloudellista vahinkoa.

Vuonna 2004 FUCHS julkisti eettiset toimintaohjeet Code of Conduct, jossa esitettiin muiden standardien ohessa reilun kilpailun, avoimuuden ja rehellisyyden periaatteet. Hallintotapa ja eettisten ohjeiden noudattaminen kuuluvat suoraan hallitukselle. FUCHS -yhtiön hallintajärjestelmään kuuluu johtavatarkastaja ja hänen organisaatio, joka tukee ja neuvoo työntekijöitämme maailmanlaajuisesti. Jokaisella paikallisella yksiköllä on oma compliance-toimihenkilönsä.

Kolmas korjattu eettinen toimintaohjesäännöstö Code of conduct julkaistiin uudelleen vuonna 2022. Sen suuntaviivat eivät koske vain korruptiota ja kilpailua, vaan tarjoavat sitovat puitteet, jotka varmistavat että kaikki toimivat jatkuvasti lakien ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Tähän toimeenpanoon on lisätty tiedotusta- ja koulutusta, rikkomusten johdonmukainen analysointi ja seuraamus, hotline, säännöllinen raportointi sekä auditointi.


FUCHS-Compliance-viestintä

FUCHS on käynnistänyt 15. syyskuuta 2014 internet-pohjaisen raportointijärjestelmän nimeltä FUCHS Compliance Communication. Järjestelmä perustuu palveluntarjoajan Business Keeper AG: n vakiomuotoiseen ratkaisuun, joka täyttää korkeimmat tietoturvastandardit. Sen avulla käyttäjä voi kuvailla huomautuksiaan yksityiskohtaisesti ja käydä vuoropuhelua Compliance Officerin kanssa. Haluttaessa käyttäjä voi pysyä täysin nimettömänä koko prosessin ajan.

Käyttäjille varmistetaan, ettei FUCHS ole kiinnostunut henkilötietojen dokumentoinnista. Verkkosivustossa olevalle raportointijärjestelmälle ei ole jäljitettävyyttä estävää hyperlinkkiä. Pääset FUCHS-Compliance-järjestelmään kopioimalla Internet-osoitteen (URL) Internet-selaimeen:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Palveluyhteydenotto
020-7459 660