Siirry sisältöön

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

Tämä kolmikko sijaitsee liiketoimintamallimme ytimessä ja muodostaa perustan päivittäisille toimillemme ympäri maailmaa.

LUBRICANTS.

100%

FUCHS keskittyy 100% voiteluaineisiin ja niihin liittyviin erikoisaineisiin. näin on tehty yli 80 vuotta. Yrityksen valmistamat yli 10 000 tuotetta tarjoavat asiakkaille täyden valikoiman voiteluaineita, jotka täyttävät tiukat kansalliset ja kansainväliset standardit. Tuotevalikoima on jaoteltu ydintuoteryhmiin; Autojen ja teollisuuden voiteluaineet, metallintyöstönesteet ja voiteluaineet erikoistarkoituksiin. Tuotevalikoimaa täydentää kattava valikoima teknisiä ja prosessiin liittyviä palveluja.

TECHNOLOGY.

Holistiset ratkaisut

Edistyksellinen teknologia, selkeät prosessit ja kokonaisvaltaiset voiteluaineratkaisut ovat keskeinen menestystekijä FUCHS: lle. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto täyttää asiakkaiden vaatimukset. Noin yksi kymmenestä työntekijästä työskentelee tutkimuksessa ja kehityksessä. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 600 käynnissä olevaa tutkimus- ja kehityshanketta, joiden tavoitteena on tarjota asiakkaillemme optimaalisia ratkaisuja. Näin voimme vahvistaa teknologista johtoasemaamme tärkeillä liiketoiminta-alueilla. Tässä ei ole kysymys ainoastaan tehokkuudesta ja hyötysuhteesta tai turvallisuudesta ja luotettavuudesta, vaan myös kestävän kehityksen voiteluaineista; aina tuotannosta hävittämiseen.

PEOPLE.

Henkilökohtainen sitoutuminen

Yli 5 000 ammattitaitoista ja erikoistunutta työntekijää ympäri maailmaa ovat sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen. Globaali FUCHS-tiimi katsoo olevansa hyvin koordinoitu yksikkö, jonka korkea henkilökohtainen sitoutuminen jatkaa FUCHS:in menestystarinaa vuosi toisensa jälkeen. Intensiivinen dialogi asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme kanssa sekä luottamuksellinen vuorovaikutus välillämme mahdollistavat aina optimaalisen, asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn voiteluaineratkaisun löytämisen.

Stragiamme - FUCHS2025

Olipa kyse asiakkaiden yleisistä vaatimuksista, digitalisaation mahdollistamista uusista liiketoimintamalleista tai megatrendeistä, kuten siirtymisestä sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin ja autonomiseen ajamiseen, FUCHSilla on edessään uusia haasteita tässä valtavan dynaamisessa maailmassa.

FUCHS2025 stragian esittely


Uusi ajattelutapa vastauksena tulevaisuuden haasteisiin

Uudet ratkaisut edellyttävät uudenlaisia toimintatapoja. Uudenlaiset toimintatavat puolestaan edellyttävät uutta lähestymistapaa ja tuoretta ajattelua.


Avainelementit

Haluamme hyödyntää nämä haasteet mahdollisuuksina. Siksi vastaamme niihin uudenlaisella ajattelulla – asenteella, jossa strategia, rakenne ja kulttuuri yhdistyvät merkityksellisellä tavalla.


Visio - "Being First Choice"

”Haluamme hyödyntää vahvuutemme ja valjastaa organisaatiomme kautta maailman, jotta voimme toteuttaa visiomme: Being First Choice.”

Hallituksen puheenjohtaja Stefan Fuchs


Strategiset tukipilarit

Strategiamme muodostuu kuudesta strategisesta pilarista. Ne ovat ohjaavia periaatteita stragisille toimenpiteille FUCHS2025 vision toteuttamiseksi.
Maailmanlaajuinen vahvuus

Strateginen tavoite:

 • Markkinoiden segmentointi strategisen ja globaalin liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinaosuuden parantamiseen.
 • Amerikan ja Aasia-Tyynimeri-alueen konsernin keskimääräisen kasvun ylittävä kasvu, jotta saavutetaan parempi tasapaino kolmen maailman alueen kesken 2025 mennessä.
 • Tavaramerkin tunnettuuden lisääminen sekä sen arvon ja houkuttelevuuden kasvattaminen.


Asiakas- ja markkinalähtöisyys

Strateginen tavoite:

 • Mahdollisimman hyvä asiakasläheisyys, ristiinmyyntimahdollisuuksien parempi hyödyntäminen, kokonaistoimittajaksi asiakkaillemme.
 • Globaalin palveluvalikoiman kehittäminen 2025 mennessä, tuotelähtöisyydestä ratkaisulähtöisyyteen siirtyminen.
 • Markkinaosuuksien kasvattaminen valituissa segmenteissä johtavien toimijoiden joukkoon.
 • Uusien liiketoimintamallien järjestelmällinen käyttöönotto kaikkialla, missä voitelua tarvitaan.


Teknologinen edelläkävijyys

Strateginen tavoite:

 • Innovaatiovoiman lisääminen T&K:ssä ja muualla. Teknologinen johtoasema tavoitesegmenteissä 2025 mennessä.
 • Innovatiiviset tuotteet ja operationaalinen suorituskyky asiakkaiden sitoutumiseen voiteluaineiden lisäksi digitaalisilla ratkaisuilla ja alustoilla.
 • Kaikkien kolmen T&K keskuksen Kiinan, USA:n ja Saksan tuominen samalle asiantuntemustasolle 2025 mennessä.


Toiminnan laatu

Strateginen tavoite:

 • Globaalin valmistuksemme ja jakeluverkkojemme saattaminen itseriittoisiksi toimitus- ja teknologiahubeiksi alueinaan Aasia-Tyynimeri, EMEA ja Amerikka vuoteen 2025 mennessä.
 • Tuotanto- ja ostoprosessien standardoinnin lisäkehitys toimitusketjun tehon parantamiseksi.
 • Datan läpinäkyvyyden laajentaminen lisäämällä rakenteiden globaaliutta ja järjestelmien harmonisointia.


Ihmiset ja organisaatio

Strateginen tavoite:

 • Suosittu valinta työantajana nykyisille ja tuleville työntekijöillemme.
 • Työympäristöjen ja globaalin yhteistyön parantaminen edelleen. Globalien lahjakkuuksien löytäminen ja sitouttaminen.
 • Kehitysohjelmien, pätevyys mallien ja henkilöstösuunnittelun parantaminen.
 • Yksiköiden kansainvälistymisen kannustaminen, etäjohtaminen, kansainvälinen tehtävien kierto.


Kestävä kehitys

Strateginen tavoite:

 • Taloudellinen kestävyys
  • Kestävä liikevaihdon kasvu 15%:n EBIT-marginaalilla ja vastaava FUCHS-lisäarvon kasvu.
 • Ekologinen kestävyys
  • Hiilineutraalituotanto ("portilta portille") alkoi 2020 ja hiilineutraalit tuotteet ("kehdosta portille") 2025 mennessä. Lisää ekologisesti kestäviä projekteja. 
 • Sosiaalinen kestävyys
  • Yrityksen yhteiskuntavastuuprojektien lisäedistäminen.


Highlights

Toiminnan laadukkuuden tuoma kestävä liikevaihdon kasvu 15%:n EBIT-marginaalilla ja vastaava FUCHS-lisäarvon kasvu

Markkinaosuuksien vahvistaminen markkinoiden segmentoinnin avulla

Teknologinen johtajuus tavoitesegmenteissämme 2025 mennessä

Voimakas kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa

Suosittu valinta työantajana nykyisille ja tuleville työntekijöillemme

Hiilineutraalituotanto "portilta portille" vuodest 2020 ja hiilineutraalit tuotteet "kehdosta portille" 2025 mennessä

Palveluyhteydenotto
020-7459 660