Siirry sisältöön


Kestävyys

Kestävyystyömme

Haluamme luoda kestävää lisäarvoa liiketoimintamme kaikilla osa-alueilla – asiakkaidemme, työntekijöidemme, osakkeenomistajiemme ja koko yhteiskunnan hyväksi. Hyvän elämänlaadun turvaaminen tuleville sukupolville on meille erittäin tärkeä tavoite. 

Sitouduttuamme kestävyyskysymyksiin yhä vahvemmin asioista on tullut samalla entistä monimutkaisempia. Mikä on oikeastaan oikein ja mikä väärin? Olipa kyse ilmastosta, yhdenvertaisuudesta tai osallisuudesta, kysymyksiä on usein enemmän kuin vastauksia, ja huomioitavana on valtavan paljon eri näkökohtia. Meillä ei ole vielä kaikkia vastauksia, ja kuten useimmilla ihmisillä, meillä on paljon opittavaa matkan varrella. 

Syyskuussa 2015 YK:n 193 jäsenvaltiota hyväksyivät 17 maailmanlaajuista tavoitetta kestävän kehityksen edistämiseksi, ja haluamme osaltamme tukea ja edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Kestävyystavoitteet ovat tärkeitä etenkin siksi, että ne auttavat luomaan yhteisen käsityksen maailmanlaajuisista haasteista, jotka on voitettava kestävän kehityksen mahdollistamiseksi. Yrityksenä olemme täysin vakuuttuneet siitä, että nämä kestävyystavoitteet voivat edesauttaa yhteisiä toimia ja nopeuttaa kestävien ratkaisujen kehittämistä. Tuotteemme ja ratkaisumme on suunniteltu edistämään tavoitteiden saavuttamista monin tavoin, ja koska toimimme monilla markkina-alueilla eri puolilla maailmaa, voimme tukea useimpia 17 maailmanlaajuisesta tavoitteesta. 
Lisätietoja on kestävyysraporteissamme.

Autamme asiakkaita pienentämään ympäristövaikutustaan
Voiteluaineiden tehtävänä on ehkäistä kitkaa, kulumista ja korroosiota, joten ne edistävät luonnostaan kestävyyttä. Meille kestävyys liittyykin kykyymme pienentää ympäristövaikutusta välillisesti siten, että asiakkaidemme käyttämät tuotteet auttavat pienentämään käyttöön liittyvää ympäristövaikutusta. Tämän myönteisen jäljen haluamme jättää. Kutsumme sitä nimellä ”the FUCHS Print”. 

Strategia koko arvoketjulle
Vuodesta 2010 lähtien olemme kehittäneet ja toteuttaneet järjestelmällisesti strategiaamme kestävyyden lisäämiseksi. Se kattaa koko arvoketjun toimittajista omaan liiketoimintaamme ja aina siihen asti, kun asiakkaat käyttävät tuotteitamme. 

Ympäristövaikutukseemme vaikuttavat seuraavat merkitykselliset tekijät:

 • raaka-aineiden ympäristövaikutus ja se, mitä resursseja niiden hankinnassa ja toimituksissa käytetään  
 • materiaalien käsittely ja sekoittaminen voiteluainetehtaissa 
 • valmiiden voiteluaineiden toimittaminen asiakkaille 
 • käytöstä poistettavien tuotteiden hävittäminen ketjun viimeisessä vaiheessa. 

Voiteluaineiden valmistuksessa on kyse jalostuksesta, joka tapahtuu prosessi- ja arvoketjun lopuksi. Tämä tarkoittaa, että voiteluaineiden valmistuksen välitön ekologinen jälki on suhteellisen pieni. Tältä osin toimintamme eroaa perinteisestä kemianteollisuudesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemme tekisi töitä oman toimintamme ympäristövaikutuksen pienentämiseksi. Tavoitteenamme on minimoida energian ja veden käyttö sekä jätteen ja hiilidioksidipäästöjen määrä.

Toimintamme ekologisen kestävyyden ja ympäristövaikutuksemme pienentämisen mittaukseen käytetään seuraavia indikaattoreita:

 • energiankulutus (kWh per tuotettu tonni)
 • vedenkulutus (litraa per tuotettu tonni)
 • jätteentuotanto (kg per tuotettu tonni)
 • CO2-päästöt (kg per tuotettu tonni).

Uusi nykyaikainen tuotantolaitos  
Otamme suuren askeleen oikeaan suuntaan ympäristövaikutuksemme pienentämiseksi täällä Pohjolassa, kun Tukholman ulkopuolelle rakennettava uusi tuotantolaitos saadaan käyttöön syksyllä 2020. Sen myötä saamme aivan uudenlaiset edellytykset pienentää tuotantomme ympäristövaikutusta. Olemme ajatelleet kestävyyttä alusta alkaen, ja mahdollisimman kestävien ratkaisujen valmistelua ja rakentamista helpottaa valtavasti, kun työ aloitetaan nollasta. Täältä voit lukea lisää ja katsoa videon uudesta tuotantolaitoksestamme.

Omasta toiminnastamme CO2-neutraalia
Vuodesta 2020 lähtien kompensoimme päästöt, joita emme ole vielä onnistuneet välttämään. Kyseessä on maailmanlaajuinen satsaus, joka koskee FUCHSin kaikkia tuotantoyksikköjä eri puolilla maailmaa. Neutraalius koskee kokonaishiilidioksidipäästöjämme seuraavista lähteistä: lämmitys, tuotannon polttoaineen- ja energiankulutus, jätteet ja jätevesi, hallinto, tutkimus ja kehitys, energiaan liittyvät päästöt arvoketjun aikaisemmissa vaiheissa, työmatkat, hotelliyöpymiset sekä työntekijöiden työmatkat. Voimme laskea hiilidioksidipäästömme huomioimalla kaikki nämä päästölähteet. Saadun lukeman perusteella kompensoimme sitten vastaavan hiilidioksidimäärän investoimalla korkealaatuisiin ilmastonsuojeluprojekteihin. 

Pitkällä aikavälillä vähennämme asteittain investoimista ympäristökompensaatioon lisäämällä uusiutuvan energian osuutta toiminnassamme ja parantamalla tehtaidemme energiatehokkuutta. Noudatamme vältä, vähennä, kompensoi -periaatetta. Tässä järjestyksessä.

Lue lisää blogistamme ”Päästökompensaatio – keino ostaa itsensä vapaaksi?" ja CO2-neutraaliutta koskevasta strategiastamme

Katse kohti täysin kestäviä tuotteita

Jotta voimme tarjota täysin kestäviä tuotteita, myös kaikkien ostamiemme raaka-aineiden on oltava kestäviä. Siihen liittyy suurin ja vaikein työsarkamme, sillä kyse on toimittajavaiheesta, joka on oman toimintamme ulkopuolella. 

Ostamiemme raaka-aineiden osuus voiteluaineidemme hiilidioksidivaikutuksesta on noin 90 %. Koska olemme maailman suurin riippumaton voiteluainevalmistaja, meillä on kuitenkin keskeinen asema voiteluainemarkkinoilla ja voimme vaikuttaa laajasti arvoketjuun. Tavoitteenamme on parantaa arvoketjun ekologista kestävyyttä jatkuvasti strategisten toimittajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja käyttämällä ainoastaan toimittajia, joilla on samat tavoitteet. 

Juuri nyt teemme toimittajien ja asiakkaiden kanssa yhteistyötä kestävyyden käsitteen kvantifioimiseksi, ja tavoitteenamme on laatia suuntamerkit tuotteidemme luokittelua varten. Tätä luokittelua voimme sitten käyttää tutkimus- ja kehitystyön pohjana. Tulevaisuudessa kestävyys sisältyy voiteluaineiden tuotetietoihin.

Avaimena uudet yhteistyömallit
Uskomme, että uudentyyppiset yhteistyömallit ovat ratkaisun avain: meidän on tehtävä asiat yhdessä, jotta voimme saada aikaan kestävän maailman. Suunnitelmiemme toteuttamiseksi pyrimmekin markkinoilla yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa koko prosessi- ja arvoketjumme matkalla. Osallistumme erilaisiin yhteistyöprojekteihin sekä voiteluaine- ja kemianteollisuuden sisällä että sen ulkopuolella. Seuraavassa on esimerkkejä projekteista: 

 • Vuodesta 2016 lähtien olemme osallistuneet monien saksalaisten teollisuusyritysten yhteiseen aloitteeseen, jonka tarkoituksena on perustaa kehitysmaihin ja kehittyviin talouksiin kestävän kehityksen verkosto, jota koordinoivat Econsense-kestävyysverkosto ja WZGE.
 • Johdamme UEIL:n (Union of the European Lubricants Industry) syksyllä 2018 perustettua kestävän kehityksen työryhmää – Sustainability Task Force – joka kokoontuu yhdessä kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa neljä kertaa vuodessa Brysselissä. 
 • Vuodesta 2019 lähtien olemme tukeneet virallisesti Saksan talousyhteistyöministeriön ylläpitämää ”Alliance for Development and Climate” -yhteistyöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on suojella ilmastoa, edistää kestävä kehitystä ja saavuttaa hiilineutraalius välttämällä, vähentämällä ja kompensoimalla hiilidioksidipäästöjä.
 • Tutkimuksen alalla teemme tiivistä yhteistyötä tulevaisuuden ratkaisujen parissa. Tiedot käynnissä olevista tutkimusprojekteistamme ovat yleisellä verkkosivustollamme.

Onko sinulla idea yhteistyöprojektiksi, jonka avulla voisimme päästä askeleen lähemmäksi kestävyystavoitteita omalla toimialallamme? Ota yhteyttä

Vieritä ylös

FUCHS ja Den Hartogh hankkivat uusia sähkökuorma-autoja raskaisiin säiliökuljetuksiin.

Palveluyhteydenotto
020-7459 660