Siirry sisältöön

Taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen toiminta sopusoinnussa

FUCHS pitää kestävää kehitystä keskeisenä elementtinä yrityksen hyvässä johtamisessa. Vuonna 2012 julkaistuissa kestävän kehityksen suuntaviivoissa on standardeja vastuulliselle liiketoimintakäytännölle ja niitä pidetään sitovana kestävyyskehyksenä konsernin globaalille liiketoiminnalle. Tämän perusteella FUCHS on sitoutunut kolmeen keskeiseen kestävään kehitykseen tähtäävään tavoitteeseen, jotka toteutetaan kattavan avainindikaattorijärjestelmän avulla ja jotka on dokumentoitu vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissa.

Talous: Tavoitteenamme on lisätä yhtiön ja sen osakkeiden arvoa luotettavasti ja jatkuvasti.

Ekologia: Pyrimme suojelemaan maaperän, veden ja ilman arvokkaita luonnonvaroja.

Yhteiskunta: Kannamme vastuuta työntekijöistämme ja yhteiskunnastamme.

Palveluyhteydenotto
020-7459 660