Liigu sisule

FUCHSi vastavuskontrolli juhtimissüsteem

Olles ülemaailmselt tegutsev määrete kontsern, mis on tegev mitmes ärivaldkonnas, peab FUCHS pidevalt konkurentidega silmitsi seisma. Ning me astume sellele väljakutsele ilma piiranguteta vastu. Meie jaoks on aus konkurents ausa käitumise ja progressi alus. See pakub meile turul valikuid ja arenguvõimalusi.

Iga FUCHSi töötaja peab oma tegevuses juhinduma kehtivatest seadustest. Nii juhatus kui töötajad peavad, ilma mingite eranditeta, oma töö käigus järgima vastavaid seadusi, suuniseid ja sotsiaalseid norme, pidades silmas nii rahvusüleseid kui kohalikke reegleid. Seadusevastane käitumine võib kahjustada meie mainet, panna kõikuma meie positsiooni turul ja viia ettevõtte majandusliku kahjuni.

2004. lõi FUCHS eetikakoodeksi, mis paneb muu hulgas paika ausa konkurentsi, läbipaistvuse ja aususe nõuded. Ettevõtte juhtimist ja reeglitega vastavust kontrollib juhatus. FUCHS vastavuskontrolli juhtimissüsteemi alla kuulub ka vastavuskontrolli juht ja vastavuskontrolli organisatsioon, mis toetab ja nõustab meie töötajaid üle maailma. Igale kohalikule üksusele määratakse üks vastavuskontrolli volinik.

2016. aastal välja antud eetikakoodeksi kolmas, parandatud trükk ning suunised, mis käivad vastavuskontrolli kõige olulisemate osade kohta, nagu korruptsioonivastasus ja konkurents, moodustavad siduva tegevusraamistiku, mille eesmärgiks on kindlustada, et kõigi tegevus on alati vastavuses seaduste ja eetiliste põhimõtetega. Sellele programmile lisanduvad teabe- ja koolitusmeetmed, vastavusreeglite rikkumiste pidev analüüs ja sanktsioneerimine, vastavuskontrolli kiirliin, regulaarne vastavusraporteerimine ning konkreetne vastavusaudit.


FUCHS Compliance Communication – FUCHSi vastavuskontrolli raporteerimine

15. septembril 2014 käivitus FUCHS internetipõhine raporteerimissüsteem, mille nimi on FUCHS Compliance Communication. See süsteem põhineb teenusepakkuja Business Keeper AG standardlahendusel, mis tagab kõige kõrgema IT-turvalisuse taseme. See laseb kasutajal oma tähelepanekuid detailselt kirjeldada ning vastavuskontrolli volinikuga suhelda. Soovi korral saab kasutaja terve protsessi jooksul täiesti anonüümseks jääda.

Kasutajale kinnitatakse, et FUCHS ei ole huvitatud isikuandmete dokumenteerimisest. Veebilehele ei ole integreeritud raporteerimissüsteemi hüperlinki, vältides seeläbi jälgitavust. FUCHS Compliance Communication raporteerimissüsteemile ligipääsemiseks kopeerige palun järgnevalt toodud veebiaadress (URL) oma veebibrauserisse:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Erki Birnbaum
Telefon:+372 625 7780
Määrdeainete müügijuht