Atgriezties pie satura

Pakalpojumi

Ienesīgas ražošanas starptautiskas konkurences apstākļos nodrošināšana, saglabājot dzīvotspēju nākotnē, ir katra ražošanas uzņēmuma izaicinājums. Šeit ļoti svarīga ir visu ražošanas procesu nepārtraukta uzlabošana. Smērvielas neatkarīgi no tā, vai tās ir industriālās eļļas un smērvielas vai metālapstrādes darba šķidrumi, tiešā un netiešā veidā būtiski ietekmē ražošanas efektivitātes palielināšanu. Balstoties uz daudzu gadu pieredzi attiecībā uz procesiem, FUCHS smērvielu pārvaldības (CPM) sfērā piedāvā modulārus pakalpojumus, kas ietver visu klienta pilna smērvielu pārvaldības procesa ceļu.

Jānis Kupfers
Tālrunis:+371 25 402 885
Sales Team Manager