Atgriezties pie satura

Pakalpojumi

Ienesīgas ražošanas starptautiskas konkurences apstākļos nodrošināšana, saglabājot dzīvotspēju nākotnē, ir katra ražošanas uzņēmuma izaicinājums. Šeit ļoti svarīga ir visu ražošanas procesu nepārtraukta uzlabošana. Smērvielas neatkarīgi no tā, vai tās ir industriālās eļļas un smērvielas vai metālapstrādes darba šķidrumi, tiešā un netiešā veidā būtiski ietekmē ražošanas efektivitātes palielināšanu. Balstoties uz daudzu gadu pieredzi attiecībā uz procesiem, FUCHS smērvielu pārvaldības (CPM) sfērā piedāvā modulārus pakalpojumus, kas ietver visu klienta pilna smērvielu pārvaldības procesa ceļu.

Vidas Gečys
Tālrunis:+370 698 70383
Managing Director
Sales Director of the Baltic States