Atgriezties pie satura

Pakalpojumi

Ienesīgas ražošanas starptautiskas konkurences apstākļos nodrošināšana, saglabājot dzīvotspēju nākotnē, ir katra ražošanas uzņēmuma izaicinājums. Šeit ļoti svarīga ir visu ražošanas procesu nepārtraukta uzlabošana. Smērvielas neatkarīgi no tā, vai tās ir industriālās eļļas un smērvielas vai metālapstrādes darba šķidrumi, tiešā un netiešā veidā būtiski ietekmē ražošanas efektivitātes palielināšanu. Balstoties uz daudzu gadu pieredzi attiecībā uz procesiem, FUCHS smērvielu pārvaldības (CPM) sfērā piedāvā modulārus pakalpojumus, kas ietver visu klienta pilna smērvielu pārvaldības procesa ceļu.

Natālija Mihailova
Tālrunis:+371 26 413 083
Latvia Team Manager