Atgriezties pie satura

Harmoniskas ekonomiskas, ekoloģiskas un sociālās aktivitātes

FUCHS ilgtspējā saskata galveno korporatīvās pārvaldības elementu. Ilgtspējas vadlīnijās, kas publicētas 2012. gadā, iekļauti atbildīgas biznesa veikšanas prakses standarti, kas ir saistoša sistēma visās uzņēmumu grupas globālās operācijās. Balsoties uz to, FUCHS izvirza trīs centrālos ilgtspējas mērķus, kas jāsasniedz ar visaptverošu veiktspējas atslēgas indikatoru sistēmu, kas tiek dokumentēta ikgadējā Ilgtspējas ziņojumā.

Ekonomiskie mērķi: Mūsu mērķis ir droši un nepārtraukti palielināt kompānijas un akciju turētāju vērtību.

Ekoloģiskie mērķi: Mēs tiecamies uz zemes dzīļu, ūdens un gaisa vērtīgo resursu aizsardzību.

Sociālie mērķi: Mēs uzņemamies atbildību par mūsu darbiniekiem un sabiedrību.

Kontaktpersona

Vidas Gečys
Tālrunis:+370 698 70383
Managing Director
Sales Director of the Baltic States