Atgriezties pie satura

Industriālās smērvielas

Enerģijas ražošana un pārvade, veicot spēka samazināšanu, vai pārvade, ģenerējot dzesēšanu vai saspiesto gaisu, iekārtu instrumentu pielietojumos un daudzās citās ražošanas sfērās industriālām smērvielām ir jāveic savs galvenais uzdevums. Daudzi procesi norit gludāk ar speciāli izgatavotiem smērvielu risinājumiem. Jāņem vērā drošība, mašīnas, procesi un sistēmas. FUCHS industriālās smērvielas var sniegt ievērojamu pienesumu produktivitātes un efektivitātes uzlabošanā, kā arī enerģijas patēriņa mazināšanā, piemēram, hidrauliskajās sistēmās, zobratu mezglos un daudzos citos pielietojumos.
Turklāt FUCHS ātri bioloģiski noārdāmās smērvielas piedāvā reālu alternatīvu smērvielām uz oglekļa bāzes.

Max execution time: 240