Gå til indhold

Grøn el kræver grønne smøremidler

Man taler ofte om ”miljøvenlig vindenergi”, fordi vindkraft ikke sviner vores miljø til med farlige udslip. Ikke nær så ofte taler man om, hvilke typer af produkter der skal bruges for at vedligeholde driften af vindkraft. Det er synd, synes vi, for det kan vise sig, at elproduktionen fra vindmølleparken i sidste ende ikke bliver så miljøvenlig alligevel.

Sker der for eksempel lækage fra et hydrauliksystem, bliver jorden forurenet, medmindre olien i systemet er biologisk nedbrydelig. Hydraulikolier på mineraloliebasis nedbrydes ikke i naturen, hvorfor de kan være skadelige for jord og vandløb.

Fordele ved miljøtilpassede smøremidler til vindkraftanlæg

  • Syntetiske smøremidler giver lavere friktion og lettere start ved lav temperatur. Desuden giver de olien længere levetid ved høj temperatur. Tilsammen betyder det mindre slid på komponenter og lavere vedligeholdelsesomkostninger.
  • Velprøvet gearolie med lang levetid forlænger udskiftningsintervallerne og mindsker miljøpåvirkningen.
  • Biologisk nedbrydelige hydraulikolier med bredt temperaturområde giver sikker drift. Ved eventuel lækage til omgivelserne nedbrydes olien og forurener ikke drikkevandsreservoirer eller jord. Denne type af olier er i lang tid blevet anvendt inden for skovbrugssektoren.
  • Bolte til fundamenterne kan beskyttes med smøremidler på basis af fornyelige råstoffer.

Desuden giver valget af miljøtilpassede smøreprodukter ved nyopførelse af vindkraftanlæg fordele i vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM). Her kan man styrke positivsiden ved i første række at vælge miljøtilpassede smøremidler.

Product range

Special lubricants for Wind Power Plants.

Alert Wind Power Gear Test

Inden for rammerne af vores servicetilbud, Lab Advisor Alert, tilbyder vi en komplet analysepakke for Wind Power Gear.

Grønne smøremidler til vindkraftanlæg

Grøn el kræver grønne smøremidler.

Max execution time: 240