Gå til indhold

Tips til en mere effektiv smøring af hydraulik

Smøring af hydraulik er et stort, vigtigt område inden for mange brancher. Her giver vi tips til en smøring, der kan spare energi, sikre den tekniske ydelse og forlænge levetiden på både smøremiddel og hydrauliksystem.

Sænk energiforbruget, og klar kulden
Et grundlæggende tip er at vælge en olie med de rette egenskaber, først og fremmest med hensyn til viskositet. Olier med lavere viskositet er lettere at ”trække rundt” i hydrauliksystemet, mindsker energitabet og sparer på den måde penge. Ofte vælger mange af gammel vane en olie med høj viskositet, men her kan det altså betale sig at tænke sig om for at forbedre smøringen og sænke omkostningerne.

En hel del teknisk udstyr står også udendørs året rundt. Vælg hertil en hydraulikolie, der klarer kulden og fjerner behovet for varmeelementer i hydrauliktanken, der som regel bruger megen energi. Med det rigtige produkt starter systemerne også, når kulden sætter ind. Desuden mindsker disse smøremidler energiforbruget.

Apropos lave temperaturer kan hydraulikolier med for høj viskositet forårsage problemer ved opstarter i kulde. En tyktflydende olie risikerer at skade hydraulikpumpen og i værste fald føre til havarier. Løsningen er også her produkter med lavere viskositet. De klarer opstarten på den kolde årstid, smører bedre og bevarer ydelsen over tid.

Stå vagt om renheden
Smuds øger risikoen for driftsforstyrrelser. I hydrauliksystemer med høj omsætningshastighed er det tilstrækkeligt, at en lille mængde smuds presses igennem systemet, for at der opstår forstyrrelser eller skader. Brug derfor den rette type filter for at sikre renheden. Lige så vigtigt er det at være omhyggelig og holde rent ved påfyldning og anden håndtering.

Et andet tip er at anvende esterbaserede olier. Flere af disse produkter har en rengørende effekt, samtidig med at de forhindrer ”varnish ”-dannelser. Desuden har mange esterbaserede olier bedre smøreevne end traditionelle mineralolier.

Undgå ødelæggende forureninger
Hvis en hydraulikolie forurenes, kan det have ødelæggende virkninger. Derfor gælder det om at holde eksempelvis vand væk fra olien. Hermed menes, at vandindholdet skal være under 200 ppm i en mineralolie. Sørg derfor for, at der er monteret et luftfilter med tørrepatron i systemet. Det forhindrer dannelse af kondens, men renser også for partikler, som kan forurene olien.

Når det gælder motorolie, skal der bare nogle dråber til for at ødelægge hydraulikoliens egenskaber. Den mister evnen til at udskille vand, som i stedet bindes sammen med olien og får den til at tabe ydelsen. Et godt råd er altid at bruge separate beholdere til forskellige smøremidler, da det mindsker risikoen for forureninger.
Affedtning kan også spolere en hydraulikolie. Maskindele, som affedtes, skal derfor skylles grundigt. Et andet råd er aldrig at højtryks rense følsomme dele i et system, der affedtes. Da kan vand og affedtningsmiddel trænge ind gennem sprækker og åbninger og forurene olien.

Tag vare på levetid og ydelse
Længere levetid på olien betyder færre skift, og herved spares både tid og penge. En mineralolie, der vedligeholdes korrekt – og arbejder ved en temperatur på højst 40 grader – har en levetid på ca. 20 år. For hver tiende grad temperaturen stiger, sker der siden en halvering af levetiden.  Der er altså meget at vinde ved at holde temperaturen nede. Et tip er at regulere kølingen med termostat, men også at sørge for, at luft- eller vandkøleren er rengjort og fungerer, som den skal.

Trykfald i et hydrauliksystem giver en varmeeffekt, som også kan forkorte levetiden. Sådanne trykfald kan opstå, hvis overstrømningsventilen er åben, og pumpen ikke arbejder korrekt. Det undgår man lettest ved at sætte en trykindstilling på ventilen. Så risikerer den ikke at stå åben og drive temperaturen i vejret.

Et andet råd er at anvende biologisk nedbrydelige produkter. Flere af disse har længere levetid end almindelige mineralolier og mange gange en bedre teknisk ydelse.

Sidst, men ikke mindst gælder det om at være opmærksom på den såkaldte dieseleffekt. Den kan opstå i systemer med for lavt tryk, hvor der dannes gasbobler i olien – bobler, som senere antændes og giver en mikro forbrænding med dannelse af kvælstofoxider. Hvis det står på et stykke tid, mørknes olien, begynder at lugte skarpt og taber i ydelse.

Lave tryk kan opstå, hvis:

  • olien er for tyk
  • hydraulikpumpens suge ledning er dimensioneret for lille
  • pumpen sidder for højt i forhold til hydrauliktanken
Kundeservice
32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30