Siirry sisältöön

Vinkkejä hydraulijärjestelmän voitelun tehostamiseen

Hydraulijärjestelmän voitelu on laaja ja tärkeä tehtäväalue monilla aloilla. Annamme seuraavassa voiteluun liittyviä vinkkejä, joiden avulla voit säästää energiaa, varmistaa teknisen suorituskyvyn sekä pidentää voiteluaineiden ja koko hydraulijärjestelmän käyttöikää.

Alenna energiankulutusta ja varaudu pakkaseen
Perusvinkkinä on valita öljy, jonka ominaisuudet ovat oikeat etenkin viskositeetin osalta. Viskositeetiltaan alhaisemmat öljyt kiertävät helpommin hydraulijärjestelmässä, ja lisäksi ne vähentävät energiahäviötä ja säästävät siten rahaa. Usein valitaan vanhasta tottumuksesta korkeaviskoosinen öljy, mutta asiaa kannattaa siis ajatella, sillä muutos voi parantaa voitelua ja alentaa kustannuksia.

Moni kone seisoo lisäksi ulkona ympäri vuoden. Silloin kannattaa valita hydrauliöljy, joka selviää pakkasesta eikä edellytä hydraulisäiliössä olevaa lämmitintä. Lämmittimet kuluttavat yleensä runsaasti energiaa. Oikeaa voiteluainetta käytettäessä järjestelmä käynnistyy myös kylmällä säällä, ja lisäksi tällainen tuote vähentää energiankulutusta.

Korkean viskositeetin hydrauliikkaöljyt aiheuttavat ongelmia, kun järjestelmä käynnistetään kylmänä. Kankeasti liikkuva öljy voi vaurioittaa hydraulipumppua ja aiheuttaa pahimmillaan konerikon. Ratkaisuna ovat tältäkin osin matalamman viskositeetin tuotteet. Ne helpottavat käynnistystä talvella, voitelevat paremmin ja säilyttävät suorituskykynsä ajan mittaan.

Huolehdi puhtaudesta
Lika lisää toimintahäiriöiden riskiä. Hydraulijärjestelmissä, joiden kiertonopeus on suuri, pienikin järjestelmän läpi kulkeutuva likamäärä voi aiheuttaa häiriöitä tai vaurioita. Varmista siksi puhtaus käyttämällä oikean tyyppistä suodatinta. Lian pääsy järjestelmään on tärkeää estää alun perinkin toimimalla huolellisesti täytössä ja muussa käsittelyssä.

Toisena vinkkinä on käyttää esteripohjaisia öljyjä. Monilla näistä tuotteista on puhdistava vaikutus, ja ne myös ehkäisevät lakkapinnan muodostumista. Lisäetuna on, että monien esteripohjaisten öljyjen voitelukyky on parempi kuin perinteisten mineraaliöljyjen.

Vältä tuhoisat epäpuhtaudet
Hydrauliöljyyn joutuvilla epäpuhtauksilla voi olla tuhoisia seurauksia. Esimerkiksi vettä ei saa päästä hydrauliöljyn sekaan. Tämä tarkoittaa, että vesipitoisuuden on oltava mineraaliöljyssä alle 200 ppm. Varmista siksi, että järjestelmään on asennettu kuivapatruunalla varustettu hengityssuodatin. Se estää veden tiivistymisen ja poistaa lisäksi hiukkaset, jotka voivat aiheuttaa öljyyn epäpuhtauksia.

Muutamakin tippa moottoriöljyä riittää pilaamaan hydrauliöljyn ominaisuudet. Hydrauliöljy menettää vedenerottelukykynsä, jolloin vesi sitoutuu siihen ja sen suorituskyky häviää. Eri voiteluaineille on hyvä käyttää aina erillisiä täyttöastioita, sillä tämä pienentää epäpuhtauksien riskiä.
Myös rasvanpoisto voi pilata hydrauliöljyn. Rasvanpoistoaineella käsitellyt koneenosat onkin huuhdeltava huolellisesti. Ei kannata myöskään pestä painepesurilla järjestelmän herkkiä osia, joista rasva on juuri poistettu. Tällöin vesi ja rasvanpoistoaine voivat päästä sisään aukoista ja rei’istä ja pilata öljyn.

Varmista käyttöikä ja suorituskyky
Öljyn käyttöiän piteneminen tarkoittaa vähäisempää vaihtotarvetta ja säästää siten sekä aikaa että rahaa. Oikein huollettuna – ja käyttölämpötilan ollessa enintään 40 astetta – mineraaliöljyn käyttöikä on noin 20 vuotta. Käyttöikä puolittuu aina lämpötilan noustessa 10 asteella.  Lämpötila kannattaa siis pitää mahdollisimman alhaisena. Tämä on helpointa säätämällä jäähdytys sopivaksi termostaatilla, mutta huolehdi myös ilma- tai vesijäähdyttimen puhdistuksesta ja asianmukaisesta toiminnasta.

Hydraulijärjestelmän paineen alenema aiheuttaa lämpövaikutuksen, joka voi lyhentää öljyn käyttöikää. Paine voi alentua, jos ylivirtausventtiili on auki eikä pumppu toimi tarkoitetulla tavalla. Ongelma voidaan välttää helpoimmin asettamalla venttiiliin paineensäätö. Sen ansiosta venttiili ei jää auki ja aiheuta lämpötilan nousua.

Toisena vinkkinä on käyttää biohajoavia tuotteita. Monien biohajoavien tuotteiden käyttöikä on pidempi kuin tavallisten mineraaliöljyjen, ja usein myös niiden tekninen suorituskyky on parempi.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä varoitamme niin kutsutusta dieselvaikutuksesta. Se voi muodostua järjestelmässä, jos paine on liian alhainen ja öljyyn muodostuu kaasukuplia. Nämä kuplat syttyvät ja seurauksena on mikropalaminen, jossa muodostuu typpioksideja. Ennen pitkää tästä seuraa öljyn tummeneminen, ja se alkaa haista kitkerältä ja menettää suorituskykyään.

Paine voi jäädä alhaiseksi, jos:

  • öljy on liian paksua
  • hydraulipumpun imujohto on huonosti mitoitettu
  • pumppu sijaitsee liian korkealla suhteessa hydraulisäiliöön.
Palveluyhteydenotto
020-7459 660